Vintersol

Fik du den julegave du ønskede dig?

Det gjorde vi og mere til.
Vi fik nemlig en ekstra julegave fra LAG NORD om støtte til foreningens indsats.
Kort før jul modtog vi en bevilling på 300.000 kr.
LAG NORD støtter dermed med ca 50% af et projekt, der skal forankre indsatsen i Foreningen Jordforbindelsen.

En kæmpe succes

Foreningen Jordforbindelsen har siden etableringen oplevet en enorm øgning i efterspørgsel.

Efterspørgslen skyldes at foreningen har udviklet en række af helt unikke projekter, der har opnået støtte fra Trygfonden, Friluftsrådet, Slots- og Kulturstyrelsen, Jascha Fonden, Digets Fond, Velliv Foreningen, Gudrun og Palle Mørchs Mindefond, Bøgstedløbet, samt Hjørring og Aalborg Kommuner.
I tillæg hertil støttes foreningen af det lokale erhvervsliv.
“Vi har fået stor opbakning til projektudvikling og etablering af vores aktiviteter. Nu går flere af disse aktiviteter ind i en ny fase som mere regulær drift. Dermed kan vi ikke længere opnå finansiering fra fonde med fokus på udviklingsprojekter”, fortæller en taknemlig formand Carsten Hjerresen.

I oktober var Foreningen Jordforbindelsen en af fem finalister om Landdistriktsprisen 2021.
“Dommerpanelet og Indenrigs- og Boligministeriet var meget imponerede over perspektiverne i det koncept foreningen på meget kort tid har etableret. Vi har derfor en klar forventning om, at kommunerne i Vendsyssel bakker op med eksempelvis partnerskabsaftale fra de forskellige forvaltninger og udvalg, nu hvor vi har vist både resultater og gennemførselsevne”, fortsætter formanden.
Katrine Halskov Vangsted, der er ansvarlig for naturterapi, uddyber: “Vi gennemførte i december et tilbud kun for kvinder. Fokus var på bushcraft og naturens gavnlige effekt på mental sundhed. I løbet af 3 dage var alle 20 pladser reserveret og 17 var på venteliste.”

Frivilligt engagement

Foreningen er baseret på en stor frivillig indsats.
Der er idag godt 30 frivillige tilknyttet. Og de har vidt forskellig baggrund.
– Læger
– Sygeplejersker
– Fysioterapeut
– Zoneterapeut/massør
– Pædagoger
– Lærere
– Friluftsvejledere
– Naturterapeut
– Naturvejleder
– Gartner
– Kommunal jobmentor/coach
– Håndværkere
– Sælgere
– It-ingeniør
– Piloter

De frivillige deltager på forskellige områder. Det kan være indenfor naturterapi, kvindefællesskaber, mandefællesskaber, grøn sløjd og bålmad eller biodiversitet og dyr.
Nogle frivillige er aktive mange timer hver uge, mens andre er aktive enkelte dage i løbet af året.

Hvorfor være frivillig

“At være frivillig handler ikke kun om at give. Når jeg er frivillig, får jeg rigtig meget tilbage fra deltagerene og de andre frivillige. Det er med til at udvikle mig som menneske, og det giver mig mere overskud til andre ting i hverdagen”, fortæller Katrine Halskov Vangsted, der selv startede som deltager efter en periode med høj stress-belastning.
Hendes indsats i foreningen er en del af handlingsplanen for at komme tilbage på arbejdsmarkedet.
Og Katrine er langt fra den eneste, der har haft effekt af rammerne i Foreningen Jordforbindelsen.
Mange er nemlig startet som deltagere og har undervejs udviklet sig så meget, at de fortsætter som frivillige efterfølgende.
Sagsbehandlerne i Hjørring Kommune nu så mange solstrålehistorier, at foreningens aktiviteter anbefales herfra også.
Vil du være en del af vores team af frivillige?
Så modtager vi gerne en ansøgning fra dig på kontakt@foreningenjordforbindelsen.dk

Hvilken betydning har det for deltagerne?

Det har en enorm betydning for deltagerne at kunne mødes med ligesindede i en uformel, uforpligtende og anonym ramme.
Om man mødes om at snitte en ske, garve et skind, bygge bænke, gåture i naturen eller noget helt andet har mindre betydning.
Det er fællesskabet der er vigtigt.

En tidligere deltager havde denne oplevelse af at deltage i kvindefællesskabet K-Klubben:

Et fuldstændig neutralt mødested med en lille gruppe på 6-8 totalt ukendte kvinder, der var lyttende, rummende, hjertevarme, trygge, grinende og støttende. Det kunne de fordi de er eller har været i en mentalt presset situation som jeg var.
K- klubben var en ufattelig stor hjælp og støtte, som var med til at få mig videre og igen kunne møde verden.

En samfundsøkonomisk vigtig indsats

Deltagerne på de forskellige tilbud kommer af mange forskellige årsager.
Nogle har en faglig indgangsvinkel. Det vil sige, at de deltager for at få inspiration og erfaring til brug på deres job eller studie.
De fleste deltager dog fordi de af egen læge, psykolog, jobcenter og lignede er blevet anbefalet at deltage.
Det er deltagere som i en periode af deres liv er udfordret af forskellige omstændigheder.
Disse deltagere italesætter typisk, at konceptet gør dem i stand til langt hurtigere igen at opnå trivsel og energi til at finde/være sig selv.
De har dermed mulighed for hurtigere at komme tilbage til eksempelvis arbejdsmarkedet eller studiet.

Fakta om stress (Kilde: Stressforeningen)
·      35.000 danskere sygemeldes dagligt pga. et psykisk dårligt arbejdsmiljø
·      250.000 – 300.000 danskere lider af alvorlig stress
·      500.000 danskere føler sig udbrændte på jobbet pga. stress
·      1.400 danskere dør hvert år af psykisk arbejdsbelastning bl.a. forårsaget af stress

Hvad koster stress det danske samfund?  
·      1,5 million ekstra fraværsdage pga. stress om året
·      Arbejdsbetinget stress koster det danske samfund 27 mia. kr. årligt i sygefravær

Hvilken betydning har stress i din organisation?
En hurtig indsats via Foreningen Jordforbindelsens tilbud kan være en kæmpe gevinst for dine kollegaer.
Og dermed også for organisationens stabilitet og økonomi.

Afventer forsvar af Ph.D.

Foreningen får dagligt forespørgsler fra potentielle deltagere til de forskellige tilbud.
Specielt for mennesker i en udsat situation er det vigtigt at kunne give konkret information om tid og sted for deltagelse. Derfor er kontinuitet i foreningens tilbud en nødvendighed. Noget som fondsbaserede udviklingsprojekter ikke kan give.
Pt. afventer foreningen resultatet af en Ph.D. omkring naturterapi-konceptet Vildmandskursus/Rodfæste.
Herefter vil en specifik fond vurdere at give tilsagn på yderligere støtte til Vildmandskursus og Rodfæste ved Foreningen Jordforbindelsen.

Bejler til erhvervslivet – Vær med i en Vendsysselsk succes

Foreningen oplever også at erhvervslivet i Vendsyssel støtter op om projekterne. Hidtil har det primært bestået af materialer til forskellige projekter. Men fra januar 2022 arbejder foreningen med et eget sponsorkoncept. Med over 1.000 deltagere på forskellige tilbud, veletableret hjemmeside og konto på sociale medier, i tillæg til mange modtagere af foreningens nyhedsbrev får virksomhederne masser af synlighed i samarbejdet.
“Vi håber selvfølgelig at virksomhederne vil støtte i form af sponsorater. Vi ønsker et bredt samarbejde med det regionale erhvervsliv og der er plads til alle størrelser af sponsorater. Og virksomhederne får virkelig noget retur. De ansatte kan jo få støtte i en vanskelig situation. Forhåbentlig endda før en evt. sygdomsperiode på grund af belastning”, siger Ole Fjelking, koordinator for Kom Videre Mand.
Ole afslutter i løbet af januar seneste hold af Kom Videre Mand og starter det næste allerede i februar. Også her er efterspørgslen stor.

“Det første sponsorat kom på plads allerede i uge 1, så vi håber, at endnu flere følger trop i de kommende uger”, slutter Carsten Hjerresen.
Vil du og dit firma med på holdet af samarbejdspartnere kan du kontakte formanden på formand@foreningenjordforbindelsen.dk.

FORENINGEN JORDFORBINDELSEN

Foreningen Jordforbindelsen har siden etableringen i 2018 tilrettelagt tilbud for voksne i Vendsyssel.
Aktiviteterne fokuserer primært på brugen af natur og dyr til at skabe gode rammer for læring, gode relationer, samt fysisk og mental sundhed.
Foreningens kompetencer benyttes også i målrettede tilbud for børn/unge med særlige behov.
Se i vores kalender hvornår der er nye aktiviteter i Foreningen Jordforbindelsen.
Følg også meget gerne Foreningen Jordforbindelsen på:
Facebook og Instagram.

Du er også meget velkommen til at kontakte foreningen med forslag til nye aktiviteter eller spørgsmål om forening eller aktiviteter.
Skriv gerne en mail på:
kontakt@foreningenjordforbindelsen.dk

Life isn't about waiting for the storm to pass. It's about learning how to dance in the rain.

Jeg er på offentlige ydelser – kan jeg være frivillig?

“Jeg er på offentlige ydelser – Kan jeg blive frivillig?”

Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Og det er et spørgsmål, som vi bliver stillet med jævne mellemrum.
Mange mennesker på offenlige ydelser ser nemlig frivillige organisationer som en mulig arena for at gøre en forskel for andre.
Og det giver rigtig god mening.
Folk som er frivillige har et bedre fysisk og psykisk helbred.  
En undersøgelse fra Harvard School of Public Health i Boston viser, at frivillige tilbringer helt op mod 38 % mindre tid på hospitalet end folk, som ikke udfører frivilligt arbejde.

Derfor kommer der her en kort vejledning til emnet.
Vil du være frivillig ved os kan du se mere på siden “Bliv frivillig

Generelt:

 • Tal altid med din sagsbehandler i A-kassen eller på jobcentret om dit ønske om at være frivillig.
 • Både inden du påtager dig et hverv, og sørg også for en løbende dialog omkring din frivillige indsats i tilfælde af lovændringer.
 • Mange sagsbehandlere ser positivt på det at være frivillig, hvis det kan hjælpe dig i din situation.
 • Ofte kan et frivilligt hverv forbedre den mentale sundhed.
 • Ofte kan et frivilligt hverv give netværk, der kan åbne for nye jobmuligheder.

Dagpenge eller efterløn:

Her gælder der helt særlige krav til både typen af frivillig organisation, typen af frivilligt arbejde og omfanget af den frivillige indsats.

Du skal være opmærksom på følgende:

 • Du har pligt til skriftligt at orientere din A-kasse om at du arbejder frivilligt.
 • Se mere i denne komplette guide fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

Kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse:

Her er der i udgangspunktet ingen begrænsninger i forhold til at være frivillig.
Du skal dog være opmærksom på følgende:

 • Din frivillige indsats må ikke påvirke din rådighedspligt. Dvs at du forsat skal kunne være jobsøgende og at du skal kunne tiltræde lønnet arbejde umiddelbart.
 • Se mere i denne komplette guide fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

Sygedagpenge:

Her er der i udgangspunktet ingen begrænsninger i forhold til at være frivillig.
Du skal dog være opmærksom på følgende:

 • Din frivillige indsats må ikke forsinke eller hindre din helbredelse.
 • Se mere i denne komplette guide fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

Førtidspension:

Her er der i udgangspunktet ingen begrænsninger i forhold til at være frivillig.
Du skal dog være opmærksom på følgende:

 • Din frivillige indsats kan danne grundlag for en ny vurdring omkring forbedret erhvervsevne.
 • Se mere i denne komplette guide fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

Folkepension:

Der er ingen begrænsninger i forhold til at være frivillig.

Fleksjob:

Her kan der være begrænsninger.
Du skal dog være opmærksom på følgende:

 • Sørg for at få en skriftlig bekræftelse fra din sagsbehandler før du påbegynder din frivillige indsats.
 • Se mere i denne komplette guide fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

Ressourceforløb:

Her er der i udgangspunktet ingen begrænsninger i forhold til at være frivillig, såfremt du er under 40 år og deltager i et individuelt ressourceforløb.
Du skal dog være opmærksom på følgende:

 • Din frivillige indsats kan danne grundlag for vurderingen af din erhvervsevne.
 • Din frivillige indsats kan danne grundlag for den løbende vurdring omkring forbedret erhvervsevne.
 • Se mere i denne komplette guide fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

SU:

Der er ingen begrænsninger i forhold til at være frivillig.

Kort sagt:

Sørg for åben og løbende dialog med din sagsbehandler ved jobcentret, A-kasse og tilsvarende om dit frivillige hverv og dets omfang.

Den gamle sætning “Det er lettere at få tilgivelse end tilladelse” gælder ikke i denne kontekst og kan i værste fald få store konsekvenser.

Kilde: Center for Frivilligt Socialt Arbejde, www.frivillighed.dk

Navigation

Støt os

 • Du kan overføre til foreningens konto i Nordjyske Bank:

 • Registreringsnummer: 7370

 • Kontonummer: 1566173

 • CVR: 39892588

 • MobilePay: 210600


Webbureauet ITTP