Temadage helt i skoven

Temadag for Hjørringskolen

Projektet Helt i skoven for Hjørringskolen blev afsluttet med 2 temadage for totalt 55 pædagoger, lærere og ledere fra henholdsvis K-Klasserne og A-Klasserne.
Projektet “Helt i skoven” inkl temadage var finansieret af Friluftsrådet, med egenfinansieren af blandt andet Hjørringskolens personale.

På temadagene gennemgik vi dels projektets aktiviteter og resultater, dels teorien og fagstoffet bag.

Et helt år i skoven

I projektet Helt i skoven har udvalgte elever fra Hjørringskolen i skoleåret 21/22 haft en ugentlig skoledag i skoven.
Her har eleverne fået lov til at opleve skovens og naturens effekt på deres mentale tilstand.
I praksis vil det sige, at eleverne gennem forskellige opgaver og aktiviteter, har fået viden om eksempelvis naturen, friluftsliv og madlavning.
Opgaverne og aktiviteterne har i tillæg givet mulighed for at træne sociale kompetencer.
Hver dag i skoven bestod af nogle faste rutiner omkring opstart og afslutning.
En fast del af disse rutiner var en enkel vurdering af både elevernes og personalets overskud.
Denne vurdering gav mulighed for at øge bevidstheden om naturens effekt.

Succesoplevelser giver mod på mere

Glæden over at være i skoven er ikke til at tage fejl af. Allerede efter første dag tog en af eleverne sin familie med på tur i samme skov.
Andre elever prøver for første gang at kløve træ med økse, tænde bål osv. Stoltheden over at have mestret en ny opgave lyser ud af eleverne.
Der er ingen tvivl om, at det øger elevernes selvtillid og selvværd med denne type succesoplevelser.
Processen med at turde tro på sig selv er dermed igang.

Det fælles tredje

Metoden “det fælles tredje” er et af de gennemgående principper i de forskellige aktiviteter ved Foreningen Jordforbindelsen.
Formanden, Carsten Hjerresen, uddyber: “Det er hverken en ny eller specielt avanceret tilgang. I bund og grund handler det om at arbejde mod et konkret fælles mål. Tovholderen igangsætter i kraft af sit engagement opgaveløsningen for at nå det fælles mål.”
I den proces der følger får deltagerne mestringsoplevelser, hvilket er med til at forbedre disses selvbillede.

Temadage med fagligt påfyld

Som afslutning på årets projekt for Hjørringskolen fik fagpersonale og ledere mulighed for at deltage på to temadage.
På disse temadage var der fokus på erfaringerne fra det forgangne år. Men også den bagvedliggende forskning, gennemgang af nervesystem, konkrete øvelser og inspiration til bålmad.
Det vil sige at kursisterne fik lov at stifte bekendtskab med/genopfriske begreber som:
– Mønstre og fraktaler
– Farver
– Negative ioner
– Fytoncider
– Mikrober
– Det autonome kompas og arousal
– De 9 grundfølelser
– Sanser og Interoception
– Og ikke mindst inspiration til hvilke aktiviteter, der er relevante i forskellige situationer.

Se her hvad Bitten og Martin blandt andet fik ud af dagen.

Martin og Bitten arbejder i A-Klasserne ved Hjørringskolen

Opkvalificering på din arbejdsplads?

Har din arbejdsplads også brug for inspiration og opkvalificering af såvel fagpersonale som ledelse? I givet fald tilrettelægger vi gerne temadage for jer med udgangspunkt i Helt i skoven, Rodfæste eller noget helt andet.
Se mere om mulighederne under kurser og foredrag.

Se fotos fra A-Klassernes dag på kursus her:

FORENINGEN JORDFORBINDELSEN

Foreningen Jordforbindelsen har siden etableringen i 2018 tilrettelagt tilbud for voksne i Vendsyssel.
Aktiviteterne fokuserer primært på brugen af natur og dyr til at skabe gode rammer for læring, gode relationer, samt fysisk og mental sundhed.
Foreningens kompetencer benyttes også i målrettede tilbud for børn/unge med særlige behov.
Foreningens aktiviteter udvikles og tilrettelægges af ca 50 frivillige og har 1.500 årlige unikke deltagere.
Foreningen Jordforbindelsen er en non-profit organisation.
Alle aktiviteter er gratis og anonyme.
Se i vores kalender hvornår der er nye aktiviteter i Foreningen Jordforbindelsen.
Følg også meget gerne Foreningen Jordforbindelsen på:
Facebook og Instagram.

Du er også meget velkommen til at kontakte foreningen med forslag til nye aktiviteter eller spørgsmål om forening eller aktiviteter.
Skriv gerne en mail på:
kontakt@foreningenjordforbindelsen.dk

Læs mere om Foreningen Jordforbindelsen på: 
https://www.foreningenjordforbindelsen.dk/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


Webbureauet ITTP