Vores historie

Foreningen Jordforbindelsen tilrettelægger netværk, hvor voksne kan mødes og i fællesskab udvikle sig med naturen som omdrejningspunkt.

Vores mission

Vi ønsker at bidrage til at sikre, at færre voksne isoleres og distanceres fra arbejdsmarkedet og samfundet generelt. Disse voksne vil modtage frivilligbaseret støtte fra andre voksne, der selv har oplevet lignende problemstillinger.

Deltagerne vil i kontakt med frivillige med lignende erfaringer få øget fokus på egne ressourcer, få redskaber til håndtere en stressfuld hverdag, og derved få øget tillid til sig selv og tiltro til, at det kan lade sig gøre at gennemføre deltagerens personlige målsætninger.

I tillæg vil deltagere blive bekræftet og møde forståelse fra meddeltagere og frivillige der alle har personlige erfaringer med problemstillingerne.

Sårbare mennesker er i stor risiko for at isolere sig. Det kan skyldes at eksempelvis depression og angst gør det udfordrende at komme ud.

Dette vil desværre forværre muligheden for at bearbejde sårbarheden. Lys, luft og bevægelse er vigtige elementer til at forbedre såvel fysisk som psykisk sundhed der igen forbedrer livskvaliteten.

Ved samvær i naturen og arbejde med dyr, samt at udføre enkle men vigtige praktiske gøremål, opnår medlemmerne udover den sundhedsmæssige effekt flere andre positive effekter:

– varigt lokalt netværk
– succesoplevelser
– samarbejdsoplevelse som viser at man sammen kan udrette meget.

Foreningen Jordforbindelsen består af bestyrelsen og andre frivillige, der tilrettelægger selvhjælpsgrupper på foreningens område.

Tre frivillige projektledere på besøg hos Skaga FM -Lyden af Vendsyssel
Dejlig frisk luft og sol. Det kan kun være godt!

Webbureauet ITTP