Foreningen Jordforbindelsen

Helt i skoven

Helt i skoven

– et samarbejdsprojekt mellem Hjørringskolen og Foreningen Jordforbindelsen

Foreningen Jordforbindelsen gennemførte maj-juni 2021 et pilotprojekt med naturaktiviteter for børn fra Hjørringskolen (specialskoletilbud i Hjørring).
Dette blev fulgt op af projektet ”Helt i skoven”, finansieret af Friluftsrådet.

“Helt i skoven” tager udgangspunkt i processen fra at føle sig helt i skoven til at blive en helt i skoven.
I projektet deltager udvalgte børn fra Hjørringskolen sammen med det pædagogiske personale, i en ugentlig skoledag i skoven.
Denne ugentlige skoledag er tilrettelagt af Foreningen Jordforbindelsen.

Evaluering af pilotprojektet viser tydelig udvikling

Evaluering af projektet fra pædagoger ved Hjørringskolen efter pilotprojektet:
I løbet af Maj-Juni 2021 gennemførte Foreningen Jordforbindelsen og Hjørringskolen et pilot-projekt, hvor en gruppe børn fra G2 og G3 blev introduceret til naturen. Naturen kan jo rigtig mange ting, men de ting vi havde fokus på i forløbet var, at få åbnet op for vores sanser og bruge dette til at finde ro i naturen. Desuden øvede børnene sig i, at sætte ord på de følelser og fornemmelser der dukkede op i kroppen på dem undervejs i vores øvelser. Dette blev de rigtig gode til undervejs og generelt sås der en tydelig udvikling i evnen til at finde ro både i eget og andres selskab, men også at sætte ord på, hvordan hver enkelt har det.

Fortsættelsen følger

De gode erfaringer gav inspiration til at lave et længerevarende projekt. Foreningen Jordforbindelsen har udviklet et projekt med fokus på naturens effekt på os som mennesker.
I projektet undervises børn fra Hjørringskolen i skoven en gang om ugen i skoleåret 21/22.
Projektet er finansieret af Friluftsrådet og søgt hjem af Foreningen Jordforbindelsen.

Formålet med forløbet er at give børnene gode oplevelser i naturen samt oplevelsen af, at mestre hverdagsting, som madlavning over bål, opvask og oprydning.
Men børnene vil også opleve sanseøvelser, at prøve grænser af i forhold til naturens planter og dyr. Og ikke mindst at opleve den ro og velvære naturen rummer.

Børnene bliver altså ”Helte” i skoven og kan forhåbentlig bringe denne heltefølelse med hjem til den daglige skolegang.

Målbar forskel for både elever og voksne

I projektet har vi set på forskellen på børnenes sindstilstand ved henholdsvis dagens start og dagens slutning.
Vi fik altså totalt ca 250 individuelle udviklingsmålinger for børnenes sindstilstand i forbindelse med skoledagen i skoven.
I tillæg hertil er der tilsvarende ca 120 målinger på de voksne som deltog.
Ud af disse ca 370 målinger var der kun en dag, hvor en elev oplevede en forværring af sindsstemning i løbet af dagen. Den pågældende elev var den dag faldet og havde ødelagt sine briller, hvilket var årsagen til at dagen havde påvirket sindsstemningen negativt.
Alle andre dage blev det italesat ved afslutningen at sindsstemningen var blevet forbedret. (Dette var i øvrigt tilfældet for både elever og lærere).
Enkelte gange italesatte eleverne at forbedringen kunne have været større hvis ikke de var faldet, ikke var blevet våde, havde fået andet mad osv.
Konklusionen for projektet er at:

  • Ud af ca 250 (370 inkl voksne) individuelle målinger viste 249 (369 inkl voksne) en positiv udvikling i forhold til sindstilstand
  • Ud af ca 250 (370 inkl voksne) individuelle målinger viste 1 en negativ udvikling i forhold til sindstilstand
  • Hjørringskolen bruger de samme personaleressourcer til de pågældende elever som på en normal skoledag
  • Foreningen Jordforbindelsen bruger 2 instruktører pr skoledag i skoven
  • Gennem sidemandsoplæring af skolens personale på projektet, samt temadage for ialt 55 fagpersoner og ledere er der grundlag for at forankre tilbuddet.

Temadage som afslutning af projektet

Som afslutning på projektet blev der gennemført to temadage for 55 fagpersoner og ledere fra Hjørringskolen. Se omtale og interview af to af disse her.

På temadagene gennemgik vi erfaringerne fra projektet, konkrete øvelser og fagstoffet bag konceptet.

Skal vi tilrettelægge temadage for din arbejdsplads?
Se mere under Kurser og Foredrag.


Webbureauet ITTP