Foreningen Jordforbindelsen

Særlige oplevelser for særlige familier
For børn i skolevægring og deres forældre

Et helt unikt tilbud til særlige familier i Vendsyssel.

Projektet “Særlige oplevelser for særlige familier” henvender sig til børn/unge i mistrivsel og deres forældre. 

Projektet indeholder 5 separate forløb, der hver har en egen målgruppe.
Projektet fokuserer i sin helhed på familier med børn/unge i mistrivsel.

De enkelte forløb har forskellige målgrupper.
Det kan eksempelvis være generel mistrivsel/skolevægring eller  autismespektrum forstyrrelse, ADHD/ADD, stress, angst, depression og lignende.
Se på det specifikke forløb, hvilken målgruppe der er angivet.

Første forløb henvendte sig til familier, hvor mistrivslen var kombineret med en autismespektrum forstyrrelse.
Andet forløb henvendte sig til familier, hvor mistrivslen ikke nødvendigvis var knyttet til en specifik diagnose.

At kunne mødes med ligesindede er vitalt for vores trivsel som mennesker.
Formålet med projektet er at styrke sårbare familiers muligheder for at etablere et netværk med ligesindede.
Inspirationen kommer dels fra deltagerene på de forskellige forløb, dels fra tilbagemeldinger i forbindelse med de foredrag vi har holdt.
Projektet “Særlige oplevelser for særlige familier” er helt unikt og vi håber at kunne inspirere andre udbydere i Danmark til at lave lignede tilbud.
For at kunne dokumentere effekten af projektet, følges det af en sociolog der efterfølgende vil udarbejde en rapport.

Hvad indeholder forløbet?

Alpaca Walk and talk på en frostdag - stilhed og sol. Det er sundt for både krop og sjæl.
Alpaca Walk and talk på en frostdag – stilhed og sol. Det er sundt for både krop og sjæl.

Projektet gennemføres med 9 mødegange.
På første møde går både barn og forældre tur med barnets faste alpaka.
Herved får barn og forældre en fælles oplevelse med barnets alpaka, og forældrene har dermed et godt udgangspunkt for at kunne forstå barnets oplevelser på de efterfølgende møder.
Som ved vores “Walk and talk med alpaka” er det Lise fra Alpacas of Fredly, der arbejder med dyrene.

De efterfølgende 8 møder går børnene tur med deres faste alpaka og imens deltager i forældrene i en selvhjælpsgruppe i en bålhytte i umiddelbar nærhed.
Forældrene tilbydes NADA øreakupunktur (www.stressfri-zone.dk).
Herefter vil forældrene få mulighed for at sparre med hinanden omkring livssituationen.
Selvhjælpsgruppen ledes af tovholder med erfaring indenfor området.

Efter endt forløb vil forældregruppen kunne fortsætte som en egen pårørendegruppe i regi af Bedre Psykiatri i Hjørring.

“Særlige oplevelser for særlige familier” er finansieret med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen, Hjørring Kommune, Gudrun og Palle Mørchs Mindefond og Jascha Fonden.
Dermed er det gratis for deltagerne.

Hvorfor netop denne målgruppe?

Marco Polo er en’ af stjernerne på Alpaca Walk’n’talk ... I dag pyntede ham sig. Han er den skønneste charmetrold.
Marco Polo er en’ af stjernerne på Alpaca Walk’n’talk … I dag pyntede ham sig. Han er den skønneste charmetrold.

Tilbagemeldinger fra vores deltagere indikerer, at forældreundersøgelsen som Landsforeningen Autisme gennemførte i 2017, er repræsentativ generelt for familier med børn i mistrivsel.

Af undersøgelsen fremgår det:

I sårbarhedsundersøgelsen 2017 er der kun 21 %, som har det samme netværk nu, som de havde før deres barn fik diagnosen autisme. Derimod har 18 % fået et nyt netværk, som er i samme situation, som de selv er i – og 30 % har samme netværk, men oplever at der ikke er forståelse for deres og barnets udfordringer.

For hele 41 % af forældrene har hele situationen med deres barns autisme og arbejde med det offentlige betydet, at deres netværk er næsten væk eller helt forsvundet. Det er en markant forringelse siden samme undersøgelse 2016, hvor kun 34 % havde mistet hele deres netværk.

Der er dermed mange forældre, som føler sig isolerede fra venner og bekendte, og nogen som finder nye fællesskaber med andre forælder, der er i samme situation, som dem selv.

En forælder skriver:
”Mit netværk er hovedsageligt familien, men nu med kendt diagnose vil jeg opsøge ligesindede.”

Og en anden:
”Som familie er vi blevet mindre sociale og kan ikke deltage i så meget som vi gerne ville.”

Tilmelding

For mere information om fremtidige forløb anbefaler vi at du følger med på vores facebook side og i kalenderen her på hjemmesiden.
Tilmelding til vores forløb sker på dette link.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om “Særlige oplevelser til særlige familier” er du meget velkommen til at kontakte os på kontakt@foreningenjordforbindelsen.dk.

Kunne projektet være relevant i forbindelse med en bachelor- eller kandidatopgave er du også meget velkommen til at kontakte os.


Webbureauet ITTP