Foreningen Jordforbindelsen

De Grønne Asparges
De Grønne Asparges

Grupper for voksendiagnosticerede med Aspergers syndrom.

“De grønne asparges” er det ældste tilbud i Foreningen Jordforbindelsen. Det er lukkede grupper for voksne aspergere. Det vil sige voksne med Aspergers syndrom, som er en del af autisme spektret.

En tendens i samfundet

De sidste 10 år er et stigende antal voksne blevet diagnosticeret med eksempelvis opmærksomhedsforstyrrelse eller udviklingsforstyrrelse. Man taler ligefrem om de nu 30-50 årige, som den tabte generation, ud fra et diagnosticeringsperspektiv.

Der er ofte tale om voksne som udadtil er velfungerende.
I virkeligheden har mange af disse medmennesker hele deres liv benyttet en række mestringsstrategier for at passe ind i samfundets standarder og kassetænkning. 
Efter mange års mental overarbejde på grund af den konstante kompensering, rammes mange af stress, angst, depression og lignende tilstande.
Desværre er der begrænset hjælp at hente for disse medmennesker.
Dels fordi de fleste tilbud til opmærksomheds- og udviklingsforstyrrelser er fokuseret på børn. Dels fordi der i det etablerede sundhedssystem er en meget snæver og forudindtaget opfattelse af netop disse diagnoser.

Vores erfaringer

Det er på den baggrund, at en gruppe som De Grønne Asparges kan give de berørte sparring, selvindsigt og en følelse af ikke at være alene med såvel glæder som  problemstillinger.

Som nogle af deltagerne har udtrykt det:
“Jeg har fået mere ud de sidste 3 måneder her i gruppen, end de forgående mange år med psykolog.”
“Her i gruppen behøver jeg ikke at have paraderne oppe, hvilket jeg normalt føler er nødvendigt i gruppeterapi”.
“Jeg får altid noget nyt med hjem. Vel at mærke uden at være mentalt udkørt bagefter.”
“Traditionel gruppeterapi trækker store ressourcer på energi-kontoen. Her i gruppen er det som minimum energi neutralt. For det meste har jeg faktisk mere energi efter et møde.”

Navnet er valgt på grund af flere sammenfald:

 • En af deltagerne oplevede på et tidspunkt et familiemedlem, der omtalte diagnosen som asparges i stedet for aspergers.

 • Asparges kan give et fantastisk udbytte, hvis de dyrkes på den rette måde. Alle forstyrrende elementer, i form af fler-årigt ukrudt, skal væk for at asparges kan trives optimalt.

 • De grønne asparges kan være særdeles delikate og sprøde.

 • Netop det delikate og sprøde gør dog også at de let kan knække

Dagordenen for mandegruppen i Hjørring har fra starten været:

 • NADA øreakupunktur fra Stressfri Zone
 • Siden sidst
 • Verdenssituationen løses

Mandegruppen af De Grønne Asparges i Hjørring foregår med udgangspunkt i bålhytten ved Foreningen Jordforbindelsen på ejendommen Store Skærping på Skærpingvej 72, 9800 Hjørring.
Parkering i gårdspladsen.

Dagordenen for mandegruppen i Aalborg er følgende:

 • Siden sidst
 • Verdenssituationen løses

Mandegruppen af Grønne Asparges i Aalborg foregår i De Frivilliges Hus i Aalborg.
Kørselsvejledning og parkeringsforhold kan du finde på hjemmesiden ved De Frivilliges Hus.

Dagordenen for kvindegruppen i Hjørring er følgende:

 • Siden sidst
 • Verdenssituationen løses

Kvindegruppen af De Grønne Asparges i Hjørring foregår i Forsamlingsbygningen i Østergade 9.
Indgang og parkering i gården via Vendelbogade.

Introforløb:

Inden nye deltagere inkluderes i de eksisterende mande-/kvindegrupper deltager man i et introforløb.
Disse introforløb annonceres på foreningens hjemmeside samt sociale medier.

Se i kalenderen og på Facebook, hvilke tilbud, der er tilgængelige netop nu.

 

De Grønne Asparges

Webbureauet ITTP