Mænds Mødesteder Vendsyssel - Mændsyssel

Mænds Mødesteder Vendsyssel – Mændsyssel

Foreningen Jordforbindelsen blev allerede i foråret 2020 godkendt til at etablere Mænds Mødesteder i Vendsyssel.
Eller som vi kalder det – Mændsyssel.
På grund af udviklingen med COVID19 valgte vi dog at udsætte opstarten til et bedre egnet tidspunkt.
Dette “bedre egnede tidspunkt” er nu.

Opstartsmøde 30/3 i Hjørring

Derfor inviterer vi alle interesserede til at møde op til opstartsmøde onsdag 30/3 kl 19-22 i Forsamlingsbygningen i Hjørring.
Vi vil på mødet kort præsentere foreningen og dens nuværende tilbud.
Herefter vil vi præsentere rammerne for Mænds Mødesteder, samt vores tanker om hvordan disse kan se ud i Vendsyssel.
Dialogen efterfølgende har som mål at høre jeres ønsker til indhold og tidspunkter for fremtidige aktiviteter.
Aktiviteterne forventes at foregå i hele Vendsyssel.
Derfor håber vi også, at vi til opstartsmødet ser deltagere fra Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt og Aalborg Kommuner.
Mødet foregår i Forsamlingsbygningen, Østergade 9 i Hjørring.
Indgang gennem døren i gården.

Vi glæder os til at hilse på alle interesserede mænd – både dem vi kender og dem, som vi ikke har mødt endnu.
Alle mænd er velkomne, både jer der gerne vil være med som deltager i kommende arrangementer og jer, som kunne tænke sig at være fremtidige ansvarlige for møderne.

Af hensyn til klargøring af lokale osv ønsker vi at deltagere tilmelder sig via dette link: https://jordforbindelsen.nemtilmeld.dk/33/

Hvis du ikke kan deltage på opstartsmødet

Har du ikke mulighed for at deltage på mødet hører vi meget gerne fra dig om dine ønsker:
1) Hvilken aktivitet ønsker du?
2) Har du forslag til hvor aktiviteten skal foregå?
3) Har du forslag til hvornår aktiviteten skal foregå?

Send dit forslag til:

Ole Fjelking
Koordinator
Kom Videre Mand/ Mændsyssel
ole@foreningenjordforbindelsen.dk

Carsten Hjerresen
Formand
Foreningen Jordforbindelsen
formand@foreningenjordforbindelsen.dk

Hvad er Mænds Mødesteder?

Mænds Mødesteder er fællesskaber for mænd, hvor mænd mødes om aktiviteter, de finder interessante. Det første Mænds Mødested blev etableret i 2015. Og nu etablerer vi Danmarks nordligste mødested.
Netværket af Mænds Mødesteder i Danmark er non-profit og ikke-kommercielle mødesteder, som er åbne for alle mænd i alderen +18 år. Det primære formål er at skabe et trygt og venligt miljø, hvor mænd kan være sammen om meningsfulde projekter i deres eget tempo og i selskab med andre mænd.
I Mænds Mødesteder står mænd skulder ved skulder. Her er det lysten til at lave noget sammen med andre mænd, og bruge sine kompetencer, faglige såvel som personlige, der er i centrum.
Mænds Mødesteder er drevet og formet af de mænd, der bruger Mænds Mødesteder, så går du og brænder for en aktivitet, som du gerne ville have andre mænd med på, men som ingen af stederne tilbyder, så skal du ikke holde dig tilbage, men ta` kontakt til et af stederne og fortæl om din ide, måske er der andre mænd der vil være med.

Mere info om Mænd Mødesteder kan findes her:
https://www.mmdanmark.dk/

Foreningen Jordforbindelsen

Foreningen Jordforbindelsen har siden etableringen i 2018 tilrettelagt tilbud for voksne i Vendsyssel.
Aktiviteterne fokuserer primært på brugen af natur og dyr til at skabe gode rammer for læring, gode relationer, samt fysisk og mental sundhed.
Foreningens kompetencer benyttes også i målrettede tilbud for børn/unge med særlige behov.
Foreningens aktiviteter udvikles og tilrettelægges af ca 40 frivillige og har 1.500 årlige unikke deltagere.
Foreningen Jordforbindelsen er en non-profit organisation.
Alle aktiviteter er gratis og anonyme.
Se i vores kalender hvornår der er nye aktiviteter i Foreningen Jordforbindelsen.
Følg også meget gerne Foreningen Jordforbindelsen på:
Facebook og Instagram.

Du er også meget velkommen til at kontakte foreningen med forslag til nye aktiviteter eller spørgsmål om forening eller aktiviteter.
Skriv gerne en mail på:
kontakt@foreningenjordforbindelsen.dk

Læs mere om Foreningen Jordforbindelsen på: 
https://www.foreningenjordforbindelsen.dk/


Vintersol

Fik du den julegave du ønskede dig?

Det gjorde vi og mere til.
Vi fik nemlig en ekstra julegave fra LAG NORD om støtte til foreningens indsats.
Kort før jul modtog vi en bevilling på 300.000 kr.
LAG NORD støtter dermed med ca 50% af et projekt, der skal forankre indsatsen i Foreningen Jordforbindelsen.

En kæmpe succes

Foreningen Jordforbindelsen har siden etableringen oplevet en enorm øgning i efterspørgsel.

Efterspørgslen skyldes at foreningen har udviklet en række af helt unikke projekter, der har opnået støtte fra Trygfonden, Friluftsrådet, Slots- og Kulturstyrelsen, Jascha Fonden, Digets Fond, Velliv Foreningen, Gudrun og Palle Mørchs Mindefond, Bøgstedløbet, samt Hjørring og Aalborg Kommuner.
I tillæg hertil støttes foreningen af det lokale erhvervsliv.
“Vi har fået stor opbakning til projektudvikling og etablering af vores aktiviteter. Nu går flere af disse aktiviteter ind i en ny fase som mere regulær drift. Dermed kan vi ikke længere opnå finansiering fra fonde med fokus på udviklingsprojekter”, fortæller en taknemlig formand Carsten Hjerresen.

I oktober var Foreningen Jordforbindelsen en af fem finalister om Landdistriktsprisen 2021.
“Dommerpanelet og Indenrigs- og Boligministeriet var meget imponerede over perspektiverne i det koncept foreningen på meget kort tid har etableret. Vi har derfor en klar forventning om, at kommunerne i Vendsyssel bakker op med eksempelvis partnerskabsaftale fra de forskellige forvaltninger og udvalg, nu hvor vi har vist både resultater og gennemførselsevne”, fortsætter formanden.
Katrine Halskov Vangsted, der er ansvarlig for naturterapi, uddyber: “Vi gennemførte i december et tilbud kun for kvinder. Fokus var på bushcraft og naturens gavnlige effekt på mental sundhed. I løbet af 3 dage var alle 20 pladser reserveret og 17 var på venteliste.”

Frivilligt engagement

Foreningen er baseret på en stor frivillig indsats.
Der er idag godt 30 frivillige tilknyttet. Og de har vidt forskellig baggrund.
– Læger
– Sygeplejersker
– Fysioterapeut
– Zoneterapeut/massør
– Pædagoger
– Lærere
– Friluftsvejledere
– Naturterapeut
– Naturvejleder
– Gartner
– Kommunal jobmentor/coach
– Håndværkere
– Sælgere
– It-ingeniør
– Piloter

De frivillige deltager på forskellige områder. Det kan være indenfor naturterapi, kvindefællesskaber, mandefællesskaber, grøn sløjd og bålmad eller biodiversitet og dyr.
Nogle frivillige er aktive mange timer hver uge, mens andre er aktive enkelte dage i løbet af året.

Hvorfor være frivillig

“At være frivillig handler ikke kun om at give. Når jeg er frivillig, får jeg rigtig meget tilbage fra deltagerene og de andre frivillige. Det er med til at udvikle mig som menneske, og det giver mig mere overskud til andre ting i hverdagen”, fortæller Katrine Halskov Vangsted, der selv startede som deltager efter en periode med høj stress-belastning.
Hendes indsats i foreningen er en del af handlingsplanen for at komme tilbage på arbejdsmarkedet.
Og Katrine er langt fra den eneste, der har haft effekt af rammerne i Foreningen Jordforbindelsen.
Mange er nemlig startet som deltagere og har undervejs udviklet sig så meget, at de fortsætter som frivillige efterfølgende.
Sagsbehandlerne i Hjørring Kommune nu så mange solstrålehistorier, at foreningens aktiviteter anbefales herfra også.
Vil du være en del af vores team af frivillige?
Så modtager vi gerne en ansøgning fra dig på kontakt@foreningenjordforbindelsen.dk

Hvilken betydning har det for deltagerne?

Det har en enorm betydning for deltagerne at kunne mødes med ligesindede i en uformel, uforpligtende og anonym ramme.
Om man mødes om at snitte en ske, garve et skind, bygge bænke, gåture i naturen eller noget helt andet har mindre betydning.
Det er fællesskabet der er vigtigt.

En tidligere deltager havde denne oplevelse af at deltage i kvindefællesskabet K-Klubben:

Et fuldstændig neutralt mødested med en lille gruppe på 6-8 totalt ukendte kvinder, der var lyttende, rummende, hjertevarme, trygge, grinende og støttende. Det kunne de fordi de er eller har været i en mentalt presset situation som jeg var.
K- klubben var en ufattelig stor hjælp og støtte, som var med til at få mig videre og igen kunne møde verden.

En samfundsøkonomisk vigtig indsats

Deltagerne på de forskellige tilbud kommer af mange forskellige årsager.
Nogle har en faglig indgangsvinkel. Det vil sige, at de deltager for at få inspiration og erfaring til brug på deres job eller studie.
De fleste deltager dog fordi de af egen læge, psykolog, jobcenter og lignede er blevet anbefalet at deltage.
Det er deltagere som i en periode af deres liv er udfordret af forskellige omstændigheder.
Disse deltagere italesætter typisk, at konceptet gør dem i stand til langt hurtigere igen at opnå trivsel og energi til at finde/være sig selv.
De har dermed mulighed for hurtigere at komme tilbage til eksempelvis arbejdsmarkedet eller studiet.

Fakta om stress (Kilde: Stressforeningen)
·      35.000 danskere sygemeldes dagligt pga. et psykisk dårligt arbejdsmiljø
·      250.000 – 300.000 danskere lider af alvorlig stress
·      500.000 danskere føler sig udbrændte på jobbet pga. stress
·      1.400 danskere dør hvert år af psykisk arbejdsbelastning bl.a. forårsaget af stress

Hvad koster stress det danske samfund?  
·      1,5 million ekstra fraværsdage pga. stress om året
·      Arbejdsbetinget stress koster det danske samfund 27 mia. kr. årligt i sygefravær

Hvilken betydning har stress i din organisation?
En hurtig indsats via Foreningen Jordforbindelsens tilbud kan være en kæmpe gevinst for dine kollegaer.
Og dermed også for organisationens stabilitet og økonomi.

Afventer forsvar af Ph.D.

Foreningen får dagligt forespørgsler fra potentielle deltagere til de forskellige tilbud.
Specielt for mennesker i en udsat situation er det vigtigt at kunne give konkret information om tid og sted for deltagelse. Derfor er kontinuitet i foreningens tilbud en nødvendighed. Noget som fondsbaserede udviklingsprojekter ikke kan give.
Pt. afventer foreningen resultatet af en Ph.D. omkring naturterapi-konceptet Vildmandskursus/Rodfæste.
Herefter vil en specifik fond vurdere at give tilsagn på yderligere støtte til Vildmandskursus og Rodfæste ved Foreningen Jordforbindelsen.

Bejler til erhvervslivet – Vær med i en Vendsysselsk succes

Foreningen oplever også at erhvervslivet i Vendsyssel støtter op om projekterne. Hidtil har det primært bestået af materialer til forskellige projekter. Men fra januar 2022 arbejder foreningen med et eget sponsorkoncept. Med over 1.000 deltagere på forskellige tilbud, veletableret hjemmeside og konto på sociale medier, i tillæg til mange modtagere af foreningens nyhedsbrev får virksomhederne masser af synlighed i samarbejdet.
“Vi håber selvfølgelig at virksomhederne vil støtte i form af sponsorater. Vi ønsker et bredt samarbejde med det regionale erhvervsliv og der er plads til alle størrelser af sponsorater. Og virksomhederne får virkelig noget retur. De ansatte kan jo få støtte i en vanskelig situation. Forhåbentlig endda før en evt. sygdomsperiode på grund af belastning”, siger Ole Fjelking, koordinator for Kom Videre Mand.
Ole afslutter i løbet af januar seneste hold af Kom Videre Mand og starter det næste allerede i februar. Også her er efterspørgslen stor.

“Det første sponsorat kom på plads allerede i uge 1, så vi håber, at endnu flere følger trop i de kommende uger”, slutter Carsten Hjerresen.
Vil du og dit firma med på holdet af samarbejdspartnere kan du kontakte formanden på formand@foreningenjordforbindelsen.dk.

FORENINGEN JORDFORBINDELSEN

Foreningen Jordforbindelsen har siden etableringen i 2018 tilrettelagt tilbud for voksne i Vendsyssel.
Aktiviteterne fokuserer primært på brugen af natur og dyr til at skabe gode rammer for læring, gode relationer, samt fysisk og mental sundhed.
Foreningens kompetencer benyttes også i målrettede tilbud for børn/unge med særlige behov.
Se i vores kalender hvornår der er nye aktiviteter i Foreningen Jordforbindelsen.
Følg også meget gerne Foreningen Jordforbindelsen på:
Facebook og Instagram.

Du er også meget velkommen til at kontakte foreningen med forslag til nye aktiviteter eller spørgsmål om forening eller aktiviteter.
Skriv gerne en mail på:
kontakt@foreningenjordforbindelsen.dk

Er du en vildmand? Kan du overleve i naturen? 5C basic survival skills. Æg og bacon. Skotsk æg. Røget laks. Tændstål. Læderarbejde.

Er du helt vild, mand?

Er du en vildmand?
Kan du overleve i naturen?

Vi inviterer igen Arne på besøg.
Denne gang bruger vi en hel dag til at fokusere på basis kundskaber i naturen.
Oven i købet er der blevet plads til hele to ens arrangementer i kalenderen.
Og det er kun for mænd.
Datoerne for de to er hhv. 20. og 21. november.

5C basic survival skills.

En fri fortolkning efter David Canterburry

The 5 C
– Combustion. Ild og bål.
– Cutting tool. Økse kniv sav.
– Container. Noget til at have noget i.
– Cover. Beklædning, læ og ly.
– Cordedge. Fiber til snor og til tov.

Uden mad og drikke….

Og så er der det gamle ord “uden mad og drikke, duer helten ikke”.
Det gælder helt sikkert også for en vildmand.

Derfor skal vi selvfølgelig eksperimentere med forskellige måder at lave mad på i naturen.
Og det med så få remedier som muligt.
Menuen kunne eksempelvis bestå af:

  • Æg og bacon
  • Skotsk æg
  • Røget laks

Beskrivelse af tidligere forløb med bålmad kan ses på dette link
Der er både plads til dig, der har været med før og også helt nye ansigter 😊
Også selvom du ikke allerede er en vildmand.

Vi mødes kl. 09.00-17.00 i Spejderskoven Fjelsted.

Arne J. Andersen er uddannet friluftsvejleder og har gennemført flere forskellige tilbud i Foreningen Jordforbindelsen.

Praktisk info og tilmelding

Der er begge dage plads til 20 deltagere.
Der bliver rift om pladserne, så skynd dig at melde dig til 😊
Tilmelding skal ske via NemTilmeld.
Vælg den dato der passer dig og tilmeld dig.

Medbring spiseservice og en kop til vores bålkaffe/-te.
Medbring også gerne siddeunderlag og et tæppe.
Andet udstyr sørger vi for.
Vi glæder os til at se dig 😊

Projektet er finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og det er dermed gratis at deltage.
Men vi tager gerne imod 10 kr til kaffekassen 😊 

Adressen er Hjørringvej 288, 9870 Sindal.

Indkørsel anbefales via Fjelstedvej.Kør ad Fjelstedvej ca 1,9 km til et “T-kryds” ved Fjelstedvej 200 (hvidt hus).Herfra følges vejen til venstre.Parker på P-pladsen ved båden der vender på hovedet 🙂

På dette kort er vist adkomst fra Hjørring.

Foreningen Jordforbindelsen

Foreningen Jordforbindelsen har siden etableringen i 2018 tilrettelagt tilbud for voksne i Vendsyssel.
Aktiviteterne fokuserer primært på brugen af natur og dyr til at skabe gode rammer for læring, gode relationer, samt fysisk og mental sundhed.
Foreningens kompetencer benyttes også i målrettede tilbud for børn/unge med særlige behov.
Se i vores kalender hvornår der er nye aktiviteter i Foreningen Jordforbindelsen.
Følg også meget gerne Foreningen Jordforbindelsen på:
Facebook og Instagram.

Du er også meget velkommen til at kontakte foreningen med forslag til nye aktiviteter eller spørgsmål om forening eller aktiviteter.
Skriv gerne en mail på:
kontakt@foreningenjordforbindelsen.dk

Skotsk æg - bålmad. Madlavning uden skåneærmer.

Madlavning uden skåneærmer

Vi er nok mange der husker “TV-køkkenet” fra DR med værten Kirsten Hüttemeier.
Herunder også hendes brug af skåneærmer.
Det er en af de ting vi ikke behøver at tænke på når vi laver bålmad.
Det bliver altså madlavning uden skåneærmer.
Vi kommer uanset til få en let odeur af røg.
I tiden vi befinder os i, har vi tendens til, at alt hvad vi laver skal kunne præsenteres som værende perfekt.
Og hvis vi skal udenfor ender det derfor nogle gange med at være voldsomt udstyrsfikseret.
Derfor var præmissen omkring dagens tilbud, at vi skulle kunne lave god mad med mindst mulig brug af ikke naturligt udstyr.

Back to basic?

Ja det kunne man fristes til at sige. Det behøver nemlig ikke at handle om udstyr med bestemte mærker.
Uanset om det er tøj, dutch oven, trefod med bålfad, rygeovn, primus, knive/økser og så videre, så er det måske nok “nice to have” i nogle sammenhænge.
Men det er på ingen måde “need to have” for at få gode oplevelser.
En stor del af oplevelse, ligger nemlig efter vores mening i processen, og her er det kendte princip “KISS” meget fint at huske på.
Ophavsmanden menes at være ingeniøren Kelly Johnson, fra Lockheed Skunk Works, hvor mange imponerende opfindelser blev udviklet.
Kelly’s udgave lød “keep it simple stupid”.
Filosofien bag princippet var, at uanset hvor avanceret en opfindelse var, skulle den kunne repareres med meget få hjælpemidler.
Omsat til vores ramme; hvis vi kun kan trives i naturen med avanceret udstyr, så mister vi fokus på det basale og glæden i det nære.
Og hvis det endelig skulle komme dertil – vores mulighed for at klare os hvis vi uforberedt virkelig strander i naturen.

Hjemmelavede optændingsblokke

Vi tændte derfor et helt almindeligt bål. Og vi brugte hjemmelavede optændingsblokke.
Er det lige så nemt at bruge som de købte? Nej det er de ikke.
For det første krævede det at de skulle laves.
– Jamen hvordan gør man det?
Jo man tager en gammel æggebakke, tilsætter indholdet fra fnullerfilteret i tørretumbleren og hælder til sidste smeltet stearin over.
Kort sagt består de hjemmelavede optændingsblokke af 3 forskellige ting fra husholdningen, som i de fleste tilfælde ville ende som skrald.
Når det er størknet, er der hjemmelavede optændingsblokke klar til at knække i ønsket størrelse.

Menuen idag

Dagen idag skulle gerne give inspiration til varieret kost.
Dog skal det siges, at det var indholdet fra den øverste del af madpyramiden vi fokuserede på idag.
Så det vil nok være en god idé, at supplere med en hel del af indholdet fra den nederste del af madpyramiden når deltagerne eksperimenterer på eget initiativ. 🙂
Det kan være det kommer mere inspiration til den del en af de næste gange.
Menuen idag bestod af:
– Æg og bacon
– Skotsk æg
– Røget laks

Æg og bacon

Æg og bacon lyder måske ikke umiddelbart som noget der er let at lave uden køkkengrej. Men faktisk er det fuldt muligt at lave ved at bruge eksempelvis almindelig syre eller andre vækster med større blade.
Har man i stedet adgang til en køkkenhave vil det være oplagt at benytte blade fra kål, vin, katost, tallerkensmækker og lignende.
For at illustrere at det er muligt at lave mad på bål med skrøbelige beholdere, havde vi valgt at bruge en brændbar beholder i stedet for blade.
Vi benyttede papirposer.
Det handler om at have gløder og ikke flammer til madlavningen.
Først lægges en skive bacon eller to i bunden af posen og derefter tilsættes et råt æg.
Når posen varmes over gløderne, gennemsteges både æg og bacon stille og roligt.
Velbekomme.
Se her galleriet med æg og bacon.

Skotsk æg

Vi fortsætter med endnu en ret med æg. Denne gang skotsk æg.
I denne ret starter vi med et kogt æg som pakkes ind i en farsblanding. Her kan man frit vælge dyrerace efter behag.
Farsblandingen kan laves som man kender til eksempelvis frikadeller.
Igen tages der udgangspunkt i to skiver bacon. De lægges på kryds ved midten.
Herefter pakkes det kogte æg ind i farsblandingen, hvorefter farsbolden placeres på bacon-krydset.
Det hele afsluttes med at baconskiverne pakkes rundt om farsbolden og en pind stikkes igennem for at fiksere det skotske æg.
Herefter steges de skotske æg ved placere dem på et kløvet stykke friskt træ på gløderne.
Herved undgår man at træet antænder.
Velbekomme.
Se her galleriet med skotsk æg.

Røget laks

Sidst men ikke mindst skal vi selvfølgelig også tilberede lidt fisk. Vi koldrøger en lakseside.
Eftersom det er den ret der ubetinget er mest tidskrævende, var det selvfølgelig en ret vi påbegyndte samtidig mig første ret.
Laksesiden blev aftenen forinden drysset med groft salt.
Det vil sige at opgaven idag var at forberede et stykke træ, hvorpå lakssiden kunne fastsømmes.
I vores tilfælde benyttede vi et stykke af et kalmarbrædt. Men i princippet kan man fint benytte et kløvet stykke træ eller for den sags skyld en hel stamme.
Det vigtige er at laksesiden er bredt ud så hele kødsiden udsættes for røg.
Vi spidsede nogle grene for at kunne bruge dem som søm. De blev herefter sømmet langs kanten af laksesiden.
Til sidst placerede vi laksesiden tæt nok på bålet til at den fik godt med røg, men på tilstrækkelig afstand til at den ikke fik for meget varme.
Man kan evt. lave en “skærm” bag og over laksen for at gøre rygningen mere intens. Her kan bruges granris eller lignende frisk vegetation.
Rygningens varighed afhænger selvfølgelig dels af tykkelsen på laksesiden, dels af hvor kraftig rygningen er.
Så det er med andre ord op til bålmesteren at vurdere løbende.
Velbekomme.
Se her galleriet med røget laks.

Tak til Arne

Denne dag med madlavning uden skåneærmer er blevet til i samarbejde med friluftsvejleder Arne Andersen.
Vi er så heldige at Arne kommer tilbage igen til endnu en omgang bålmad i november.
Derudover kommer Arne i november på besøg for endnu en dag med snitteri.

Foreningen Jordforbindelsen

Foreningen Jordforbindelsen har siden etableringen i 2018 tilrettelagt tilbud for voksne i Vendsyssel.
Aktiviteterne fokuserer primært på brugen af natur og dyr til at skabe gode rammer for læring, gode relationer, samt fysisk og mental sundhed.
Foreningens kompetencer benyttes også i målrettede tilbud for børn/unge med særlige behov.
Se i vores kalender hvornår der er nye aktiviteter i Foreningen Jordforbindelsen.
Følg også meget gerne Foreningen Jordforbindelsen på:
Facebook og Instagram.

Du er også meget velkommen til at kontakte foreningen med forslag til nye aktiviteter eller spørgsmål om forening eller aktiviteter.
Skriv gerne en mail på:
kontakt@foreningenjordforbindelsen.dk

Find Jordforbindelsen til fortiden

Find jordforbindelsen til fortiden

Lørdag 2. oktober skabte vi igen historie i Foreningen Jordforbindelsen, hvor vi jagtede jordforbindelsen til fortiden.
Denne gang var det ikke kun fordi der var præmiere på en ny aktivitet.
Vi gravede nemlig denne gang helt bogstavligt i historien.

I praksis betød det, at vi havde arrangeret en dag, hvor vi under kyndig vejledning blev introduceret til arbejdet med metaldetektorer.
Og det var ikke kun det praktiske arbejde med selve detektoren, der var i fokus.
For hvordan er det med alle de andre aspekter af det at finde Guldhornene, en mønt eller måske bare noget skrot, der skal på lossen.
– Hvor må jeg søge?
– Hvornår må jeg søge?
– Hvordan skal jeg undgå at skade fundet når jeg graver?
– Hvordan skal jeg opbevare fundet umiddelbart efter opgravning?
– Hvordan skal jeg identificere mit fund?
– Hvem kan hjælpe med identifikation?
– Hvordan registreres et fund?

Detektor Kompaniet på besøg

Til anledningen havde vi lavet en aftale med Tony og Michael, der blandt andet har erfaring med at gennemføre denne type nybegyndertilbud.
Tony og Michael kommer fra Detektor Kompaniet, og de medbragte det nødvendige udstyr.
Med andre ord skulle vi blot møde op med godt humør.
Dagen startede i bålhytten med rundstykker og kaffe.
Og mens vi hyggede os med det, fortalte Tony og Michael om livet som detektorfører.
Og dermed var alle vores spørgsmål ovenfor besvaret, inden vi bevægede os ud på marken.
Samtidig var der også information om kommende arrangementer ved såvel Vendsyssel Historiske Museum og Detektor Vendsyssel – Vendsyssel arkæologiske forening.

Blev der skabt forbindelse?

Ja der blev i høj grad skabt jordforbindelsen til fortiden.
Dels fandt vi en indre ro i at fokusere på, hvad detektoren kunne fortælle om undergrunden.
Dels hjalp vi hinanden når der var noget spændende, der skulle graves frem og efterfølgende identificeres.
Og der blev gjort forskellige fund.
Der var eksempelvis knapper, seletøjsbeslag, ringeklokke, militært emblem og selvfølgelig en del skrot som vi hjalp med at fjerne.
Og så blev der også skabt forbindelse mellem deltagerene. Som altid ved foreningens aktiviteter, kunne man fristes til at sige.
Nogle af deltagerne har således efterfølgende fortsat kontakten med henblik på flere detektoraktiviteter.

Tak for hjælpen

Mange tak til Hans Henrik Riisager for lån af mark.
Ifølge Tony og Michael er det normalt, at lykkelige amatører som os graver større huller en de erfarne detektorførere.
Ganske enkelt fordi vi er for uerfarne til at lave en nøjagtig positionsangivelse til udgravning.
Af samme årsag valgte vi udelukkende at benytte stubmarker i stedet for nysåede marker.
Men til trods for stor iver og udfordringer med sigtekortet, efterlod vi stubmarken i fin stand.
I dagens anledning var yderligere to lokale og erfarne detektorførere dukket op.
Mange tak til Benny og Louise for også at deltage og for at dele jeres erfaringer.

Detektor Kompaniet har lavet denne video om dagen ved os.

En dag på marken.

Foreningen Jordforbindelsen

Foreningen Jordforbindelsen har siden etableringen i 2018 tilrettelagt tilbud for voksne i Vendsyssel.
Aktiviteterne fokuserer primært på brugen af natur og dyr til at skabe gode rammer for læring, gode relationer, samt fysisk og mental sundhed.
Foreningens kompetencer benyttes også i målrettede tilbud for børn/unge med særlige behov.
Se i vores kalender hvornår der er nye aktiviteter i Foreningen Jordforbindelsen.
Følg også meget gerne Foreningen Jordforbindelsen på:
Facebook og Instagram.

Du er også meget velkommen til at kontakte foreningen med forslag til nye aktiviteter eller spørgsmål om forening eller aktiviteter.
Skriv gerne en mail på:
kontakt@foreningenjordforbindelsen.dk

Navigation

Støt os

  • Du kan overføre til foreningens konto i Nordjyske Bank:

  • Registreringsnummer: 7370

  • Kontonummer: 1566173

  • CVR: 39892588

  • MobilePay: 210600


Webbureauet ITTP