Mænds Mødesteder Vendsyssel - Mændsyssel

Mænds Mødesteder Vendsyssel – Mændsyssel

Foreningen Jordforbindelsen blev allerede i foråret 2020 godkendt til at etablere Mænds Mødesteder i Vendsyssel.
Eller som vi kalder det – Mændsyssel.
På grund af udviklingen med COVID19 valgte vi dog at udsætte opstarten til et bedre egnet tidspunkt.
Dette “bedre egnede tidspunkt” er nu.

Opstartsmøde 30/3 i Hjørring

Derfor inviterer vi alle interesserede til at møde op til opstartsmøde onsdag 30/3 kl 19-22 i Forsamlingsbygningen i Hjørring.
Vi vil på mødet kort præsentere foreningen og dens nuværende tilbud.
Herefter vil vi præsentere rammerne for Mænds Mødesteder, samt vores tanker om hvordan disse kan se ud i Vendsyssel.
Dialogen efterfølgende har som mål at høre jeres ønsker til indhold og tidspunkter for fremtidige aktiviteter.
Aktiviteterne forventes at foregå i hele Vendsyssel.
Derfor håber vi også, at vi til opstartsmødet ser deltagere fra Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt og Aalborg Kommuner.
Mødet foregår i Forsamlingsbygningen, Østergade 9 i Hjørring.
Indgang gennem døren i gården.

Vi glæder os til at hilse på alle interesserede mænd – både dem vi kender og dem, som vi ikke har mødt endnu.
Alle mænd er velkomne, både jer der gerne vil være med som deltager i kommende arrangementer og jer, som kunne tænke sig at være fremtidige ansvarlige for møderne.

Af hensyn til klargøring af lokale osv ønsker vi at deltagere tilmelder sig via dette link: https://jordforbindelsen.nemtilmeld.dk/33/

Hvis du ikke kan deltage på opstartsmødet

Har du ikke mulighed for at deltage på mødet hører vi meget gerne fra dig om dine ønsker:
1) Hvilken aktivitet ønsker du?
2) Har du forslag til hvor aktiviteten skal foregå?
3) Har du forslag til hvornår aktiviteten skal foregå?

Send dit forslag til:

Ole Fjelking
Koordinator
Kom Videre Mand/ Mændsyssel
ole@foreningenjordforbindelsen.dk

Carsten Hjerresen
Formand
Foreningen Jordforbindelsen
formand@foreningenjordforbindelsen.dk

Hvad er Mænds Mødesteder?

Mænds Mødesteder er fællesskaber for mænd, hvor mænd mødes om aktiviteter, de finder interessante. Det første Mænds Mødested blev etableret i 2015. Og nu etablerer vi Danmarks nordligste mødested.
Netværket af Mænds Mødesteder i Danmark er non-profit og ikke-kommercielle mødesteder, som er åbne for alle mænd i alderen +18 år. Det primære formål er at skabe et trygt og venligt miljø, hvor mænd kan være sammen om meningsfulde projekter i deres eget tempo og i selskab med andre mænd.
I Mænds Mødesteder står mænd skulder ved skulder. Her er det lysten til at lave noget sammen med andre mænd, og bruge sine kompetencer, faglige såvel som personlige, der er i centrum.
Mænds Mødesteder er drevet og formet af de mænd, der bruger Mænds Mødesteder, så går du og brænder for en aktivitet, som du gerne ville have andre mænd med på, men som ingen af stederne tilbyder, så skal du ikke holde dig tilbage, men ta` kontakt til et af stederne og fortæl om din ide, måske er der andre mænd der vil være med.

Mere info om Mænd Mødesteder kan findes her:
https://www.mmdanmark.dk/

Foreningen Jordforbindelsen

Foreningen Jordforbindelsen har siden etableringen i 2018 tilrettelagt tilbud for voksne i Vendsyssel.
Aktiviteterne fokuserer primært på brugen af natur og dyr til at skabe gode rammer for læring, gode relationer, samt fysisk og mental sundhed.
Foreningens kompetencer benyttes også i målrettede tilbud for børn/unge med særlige behov.
Foreningens aktiviteter udvikles og tilrettelægges af ca 40 frivillige og har 1.500 årlige unikke deltagere.
Foreningen Jordforbindelsen er en non-profit organisation.
Alle aktiviteter er gratis og anonyme.
Se i vores kalender hvornår der er nye aktiviteter i Foreningen Jordforbindelsen.
Følg også meget gerne Foreningen Jordforbindelsen på:
Facebook og Instagram.

Du er også meget velkommen til at kontakte foreningen med forslag til nye aktiviteter eller spørgsmål om forening eller aktiviteter.
Skriv gerne en mail på:
kontakt@foreningenjordforbindelsen.dk

Læs mere om Foreningen Jordforbindelsen på: 
https://www.foreningenjordforbindelsen.dk/


Vintersol

Fik du den julegave du ønskede dig?

Det gjorde vi og mere til.
Vi fik nemlig en ekstra julegave fra LAG NORD om støtte til foreningens indsats.
Kort før jul modtog vi en bevilling på 300.000 kr.
LAG NORD støtter dermed med ca 50% af et projekt, der skal forankre indsatsen i Foreningen Jordforbindelsen.

En kæmpe succes

Foreningen Jordforbindelsen har siden etableringen oplevet en enorm øgning i efterspørgsel.

Efterspørgslen skyldes at foreningen har udviklet en række af helt unikke projekter, der har opnået støtte fra Trygfonden, Friluftsrådet, Slots- og Kulturstyrelsen, Jascha Fonden, Digets Fond, Velliv Foreningen, Gudrun og Palle Mørchs Mindefond, Bøgstedløbet, samt Hjørring og Aalborg Kommuner.
I tillæg hertil støttes foreningen af det lokale erhvervsliv.
“Vi har fået stor opbakning til projektudvikling og etablering af vores aktiviteter. Nu går flere af disse aktiviteter ind i en ny fase som mere regulær drift. Dermed kan vi ikke længere opnå finansiering fra fonde med fokus på udviklingsprojekter”, fortæller en taknemlig formand Carsten Hjerresen.

I oktober var Foreningen Jordforbindelsen en af fem finalister om Landdistriktsprisen 2021.
“Dommerpanelet og Indenrigs- og Boligministeriet var meget imponerede over perspektiverne i det koncept foreningen på meget kort tid har etableret. Vi har derfor en klar forventning om, at kommunerne i Vendsyssel bakker op med eksempelvis partnerskabsaftale fra de forskellige forvaltninger og udvalg, nu hvor vi har vist både resultater og gennemførselsevne”, fortsætter formanden.
Katrine Halskov Vangsted, der er ansvarlig for naturterapi, uddyber: “Vi gennemførte i december et tilbud kun for kvinder. Fokus var på bushcraft og naturens gavnlige effekt på mental sundhed. I løbet af 3 dage var alle 20 pladser reserveret og 17 var på venteliste.”

Frivilligt engagement

Foreningen er baseret på en stor frivillig indsats.
Der er idag godt 30 frivillige tilknyttet. Og de har vidt forskellig baggrund.
– Læger
– Sygeplejersker
– Fysioterapeut
– Zoneterapeut/massør
– Pædagoger
– Lærere
– Friluftsvejledere
– Naturterapeut
– Naturvejleder
– Gartner
– Kommunal jobmentor/coach
– Håndværkere
– Sælgere
– It-ingeniør
– Piloter

De frivillige deltager på forskellige områder. Det kan være indenfor naturterapi, kvindefællesskaber, mandefællesskaber, grøn sløjd og bålmad eller biodiversitet og dyr.
Nogle frivillige er aktive mange timer hver uge, mens andre er aktive enkelte dage i løbet af året.

Hvorfor være frivillig

“At være frivillig handler ikke kun om at give. Når jeg er frivillig, får jeg rigtig meget tilbage fra deltagerene og de andre frivillige. Det er med til at udvikle mig som menneske, og det giver mig mere overskud til andre ting i hverdagen”, fortæller Katrine Halskov Vangsted, der selv startede som deltager efter en periode med høj stress-belastning.
Hendes indsats i foreningen er en del af handlingsplanen for at komme tilbage på arbejdsmarkedet.
Og Katrine er langt fra den eneste, der har haft effekt af rammerne i Foreningen Jordforbindelsen.
Mange er nemlig startet som deltagere og har undervejs udviklet sig så meget, at de fortsætter som frivillige efterfølgende.
Sagsbehandlerne i Hjørring Kommune nu så mange solstrålehistorier, at foreningens aktiviteter anbefales herfra også.
Vil du være en del af vores team af frivillige?
Så modtager vi gerne en ansøgning fra dig på kontakt@foreningenjordforbindelsen.dk

Hvilken betydning har det for deltagerne?

Det har en enorm betydning for deltagerne at kunne mødes med ligesindede i en uformel, uforpligtende og anonym ramme.
Om man mødes om at snitte en ske, garve et skind, bygge bænke, gåture i naturen eller noget helt andet har mindre betydning.
Det er fællesskabet der er vigtigt.

En tidligere deltager havde denne oplevelse af at deltage i kvindefællesskabet K-Klubben:

Et fuldstændig neutralt mødested med en lille gruppe på 6-8 totalt ukendte kvinder, der var lyttende, rummende, hjertevarme, trygge, grinende og støttende. Det kunne de fordi de er eller har været i en mentalt presset situation som jeg var.
K- klubben var en ufattelig stor hjælp og støtte, som var med til at få mig videre og igen kunne møde verden.

En samfundsøkonomisk vigtig indsats

Deltagerne på de forskellige tilbud kommer af mange forskellige årsager.
Nogle har en faglig indgangsvinkel. Det vil sige, at de deltager for at få inspiration og erfaring til brug på deres job eller studie.
De fleste deltager dog fordi de af egen læge, psykolog, jobcenter og lignede er blevet anbefalet at deltage.
Det er deltagere som i en periode af deres liv er udfordret af forskellige omstændigheder.
Disse deltagere italesætter typisk, at konceptet gør dem i stand til langt hurtigere igen at opnå trivsel og energi til at finde/være sig selv.
De har dermed mulighed for hurtigere at komme tilbage til eksempelvis arbejdsmarkedet eller studiet.

Fakta om stress (Kilde: Stressforeningen)
·      35.000 danskere sygemeldes dagligt pga. et psykisk dårligt arbejdsmiljø
·      250.000 – 300.000 danskere lider af alvorlig stress
·      500.000 danskere føler sig udbrændte på jobbet pga. stress
·      1.400 danskere dør hvert år af psykisk arbejdsbelastning bl.a. forårsaget af stress

Hvad koster stress det danske samfund?  
·      1,5 million ekstra fraværsdage pga. stress om året
·      Arbejdsbetinget stress koster det danske samfund 27 mia. kr. årligt i sygefravær

Hvilken betydning har stress i din organisation?
En hurtig indsats via Foreningen Jordforbindelsens tilbud kan være en kæmpe gevinst for dine kollegaer.
Og dermed også for organisationens stabilitet og økonomi.

Afventer forsvar af Ph.D.

Foreningen får dagligt forespørgsler fra potentielle deltagere til de forskellige tilbud.
Specielt for mennesker i en udsat situation er det vigtigt at kunne give konkret information om tid og sted for deltagelse. Derfor er kontinuitet i foreningens tilbud en nødvendighed. Noget som fondsbaserede udviklingsprojekter ikke kan give.
Pt. afventer foreningen resultatet af en Ph.D. omkring naturterapi-konceptet Vildmandskursus/Rodfæste.
Herefter vil en specifik fond vurdere at give tilsagn på yderligere støtte til Vildmandskursus og Rodfæste ved Foreningen Jordforbindelsen.

Bejler til erhvervslivet – Vær med i en Vendsysselsk succes

Foreningen oplever også at erhvervslivet i Vendsyssel støtter op om projekterne. Hidtil har det primært bestået af materialer til forskellige projekter. Men fra januar 2022 arbejder foreningen med et eget sponsorkoncept. Med over 1.000 deltagere på forskellige tilbud, veletableret hjemmeside og konto på sociale medier, i tillæg til mange modtagere af foreningens nyhedsbrev får virksomhederne masser af synlighed i samarbejdet.
“Vi håber selvfølgelig at virksomhederne vil støtte i form af sponsorater. Vi ønsker et bredt samarbejde med det regionale erhvervsliv og der er plads til alle størrelser af sponsorater. Og virksomhederne får virkelig noget retur. De ansatte kan jo få støtte i en vanskelig situation. Forhåbentlig endda før en evt. sygdomsperiode på grund af belastning”, siger Ole Fjelking, koordinator for Kom Videre Mand.
Ole afslutter i løbet af januar seneste hold af Kom Videre Mand og starter det næste allerede i februar. Også her er efterspørgslen stor.

“Det første sponsorat kom på plads allerede i uge 1, så vi håber, at endnu flere følger trop i de kommende uger”, slutter Carsten Hjerresen.
Vil du og dit firma med på holdet af samarbejdspartnere kan du kontakte formanden på formand@foreningenjordforbindelsen.dk.

FORENINGEN JORDFORBINDELSEN

Foreningen Jordforbindelsen har siden etableringen i 2018 tilrettelagt tilbud for voksne i Vendsyssel.
Aktiviteterne fokuserer primært på brugen af natur og dyr til at skabe gode rammer for læring, gode relationer, samt fysisk og mental sundhed.
Foreningens kompetencer benyttes også i målrettede tilbud for børn/unge med særlige behov.
Se i vores kalender hvornår der er nye aktiviteter i Foreningen Jordforbindelsen.
Følg også meget gerne Foreningen Jordforbindelsen på:
Facebook og Instagram.

Du er også meget velkommen til at kontakte foreningen med forslag til nye aktiviteter eller spørgsmål om forening eller aktiviteter.
Skriv gerne en mail på:
kontakt@foreningenjordforbindelsen.dk

Er du en vildmand? Kan du overleve i naturen? 5C basic survival skills. Æg og bacon. Skotsk æg. Røget laks. Tændstål. Læderarbejde.

Er du helt vild, mand?

Er du en vildmand?
Kan du overleve i naturen?

Vi inviterer igen Arne på besøg.
Denne gang bruger vi en hel dag til at fokusere på basis kundskaber i naturen.
Oven i købet er der blevet plads til hele to ens arrangementer i kalenderen.
Og det er kun for mænd.
Datoerne for de to er hhv. 20. og 21. november.

5C basic survival skills.

En fri fortolkning efter David Canterburry

The 5 C
– Combustion. Ild og bål.
– Cutting tool. Økse kniv sav.
– Container. Noget til at have noget i.
– Cover. Beklædning, læ og ly.
– Cordedge. Fiber til snor og til tov.

Uden mad og drikke….

Og så er der det gamle ord “uden mad og drikke, duer helten ikke”.
Det gælder helt sikkert også for en vildmand.

Derfor skal vi selvfølgelig eksperimentere med forskellige måder at lave mad på i naturen.
Og det med så få remedier som muligt.
Menuen kunne eksempelvis bestå af:

 • Æg og bacon
 • Skotsk æg
 • Røget laks

Beskrivelse af tidligere forløb med bålmad kan ses på dette link
Der er både plads til dig, der har været med før og også helt nye ansigter 😊
Også selvom du ikke allerede er en vildmand.

Vi mødes kl. 09.00-17.00 i Spejderskoven Fjelsted.

Arne J. Andersen er uddannet friluftsvejleder og har gennemført flere forskellige tilbud i Foreningen Jordforbindelsen.

Praktisk info og tilmelding

Der er begge dage plads til 20 deltagere.
Der bliver rift om pladserne, så skynd dig at melde dig til 😊
Tilmelding skal ske via NemTilmeld.
Vælg den dato der passer dig og tilmeld dig.

Medbring spiseservice og en kop til vores bålkaffe/-te.
Medbring også gerne siddeunderlag og et tæppe.
Andet udstyr sørger vi for.
Vi glæder os til at se dig 😊

Projektet er finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og det er dermed gratis at deltage.
Men vi tager gerne imod 10 kr til kaffekassen 😊 

Adressen er Hjørringvej 288, 9870 Sindal.

Indkørsel anbefales via Fjelstedvej.Kør ad Fjelstedvej ca 1,9 km til et “T-kryds” ved Fjelstedvej 200 (hvidt hus).Herfra følges vejen til venstre.Parker på P-pladsen ved båden der vender på hovedet 🙂

På dette kort er vist adkomst fra Hjørring.

Foreningen Jordforbindelsen

Foreningen Jordforbindelsen har siden etableringen i 2018 tilrettelagt tilbud for voksne i Vendsyssel.
Aktiviteterne fokuserer primært på brugen af natur og dyr til at skabe gode rammer for læring, gode relationer, samt fysisk og mental sundhed.
Foreningens kompetencer benyttes også i målrettede tilbud for børn/unge med særlige behov.
Se i vores kalender hvornår der er nye aktiviteter i Foreningen Jordforbindelsen.
Følg også meget gerne Foreningen Jordforbindelsen på:
Facebook og Instagram.

Du er også meget velkommen til at kontakte foreningen med forslag til nye aktiviteter eller spørgsmål om forening eller aktiviteter.
Skriv gerne en mail på:
kontakt@foreningenjordforbindelsen.dk

Naturterapi i Vendsyssel - Vildmandskursus, Rodfæste og En god start

En god start – med Home-Start

Ny donation fra Friluftsrådet hjælper sårbare familier fra Home-Start Hjørring til nye oplevelser i naturen via projektet “En god start”.

Home-Start Hjørring og Foreningen Jordforbindelsen har gennem længere tid deltaget i et tværorganisatorisk samarbejde blandt sociale organisationer i Hjørring.
Med donationen fra Friluftsrådet bliver et nyt tilbud i samarbejde mellem Home-Start Hjørring og Foreningen Jordforbindelsen nu en realitet.

Natur – endnu et tilbud ved Home-Start

Home-Start tilbyder småbørnsfamilier regelmæssig støtte, praktisk hjælp og venskabelig kontakt. Støtten foregår hovedsagelig hjemme hos familien og har som formål at forebygge kriser og opbrud ved at sætte tidligt ind.

Home-Start støtter familier med mindst ét barn i førskolealderen, som oplever at de har problemer, som truer med at få deres hverdag til at vælte.

Familierne bliver tilbudt medmenneskelig, praktisk støtte, men ikke økonomisk hjælp – af frivillige, som besøger dem et par timer en gang om ugen så længe, familien har brug for det – ofte et halvt til et helt år.

– Vores familier har et stort behov for fællesskab med ligesindede. Ofte har familierne en oplevelse af, at være helt alene med netop deres problemstilling. Med “En god start” får vi mulighed for, at give familierne netop dette fællesskab. Oven i købet i en spændende ramme, fortæller Anni Melgaard, koordinator ved Home-Start Hjørring.

Naturterapi ved Foreningen Jordforbindelsen

Foreningen Jordforbindelsen har siden etableringen tilrettelagt er række forskellige tilbud i Vendsyssel. Primært tager disse tilbud udgangspunkt i Grøn Omsorg/Green Care.

– Mange unge og voksne er i dag udfordret af en stigende præstationskultur, og det resulterer desværre ofte i stress, depression og angst. I Foreningen Jordforbindelsen har vi, både inden og i forbindelse med COVID19, god erfaring med at hjælpe mennesker til en mindre stresset hverdag ved blandt andet at skabe fællesskaber i naturen, siger Carsten Hjerresen, formand i Foreningen Jordforbindelsen.
“En god start” tager udgangspunkt i forløbene Vildmandskursus og Rodfæste.

Er “En god start” noget for min familie?

Ja hvis familien er tilknyttet Home-Start Hjørring er dette en oplagt mulighed for et fællesskab i naturen.

Vi forventer at du kan gå minimum 3 kilometer, og at du i udgangspunktet kan deltage til alle 6 møder.

“En god start” er naturoplevelser og samvær i Vendsyssels smukke natur.

Få gang i kroppen, mere styrke og energi og oplevelser i naturen.

Sammen med to instruktører med uddannelse i naturterapi, hvoraf minimum den ene har sundhedsbaggrund, vil du udforske og opleve naturen, bl.a. gennem fællesskab, kroppen, bål og opmærksomhedstræning.

Deltagerne kommer til at opleve naturens forunderlige verden og kommer til at mærke vores urinstinkter fra dengang, vi levede i og af naturen. De kommer til at mærke den tryghed og indre ro, som naturen kan give os, med referencer til jægersamler-kulturen og evolutionspsykologien.

Se på Facebook, hvilke andre tilbud, der er tilgængelige netop nu.

Praktisk info og tilmelding

“En god start” foregår i forskellige, særligt udvalgte naturområder i Vendsyssel.
Præcise mødesteder kommunikeres direkte til deltagerne.

Vi mødes 6 onsdage i træk fra den 25. august. Alle dage fra 10.00 til 13.00.
Datoerne er som følger:

 • 25. august – Spejderskoven / Fjelsted
 • 1. september – Offentliggøres senere
 • 8. september – Offentliggøres senere
 • 15. september – Offentliggøres senere
 • 22. september – Offentliggøres senere
 • 29. september – Offentliggøres senere

Kontakt Anni Melgaard for Home-Start Hjørring for yderligere information og tilmelding.

Frist for tilmelding er torsdag 8. juli.

Projektet er finansieret af Friluftsrådet og det er dermed gratis for deltagerne.

For yderligere information kontakt

Anni Melgaard, koordinator i Home-Start Hjørring
Tlf: 60 16 75 79
Mail: hjoerring@home-start.dk

Carsten Hjerresen, formand i Foreningen Jordforbindelsen
Tlf: 21 29 82 24
Mail: formand@foreningenjordforbindelsen.dk  

Katrine Halskov Vangsted, fagansvarlig naturterapi i Foreningen Jordforbindelsen
Tlf: 24 44 36 27
Mail: katrine@foreningenjordforbindelsen.dk


Naturterapi i Vendsyssel - Vildmandskursus, Rodfæste og En god start

Rodfæste – naturterapi for kvinder i Vendsyssel

Er du mand og interesseret i denne type tilbud?
Se under “Vildmandskursus – naturterapi for mænd i Vendsyssel” for mere information.

Rodfæste – naturterapi for kvinder er et forløb med fokus på at bruge naturen som en forebyggende og helende faktor i en hverdag, hvor stress, angst og depression for mange fylder mere og mere.

Kurset foregår i naturen, da det at være i tæt samspil med naturen har en positiv indvirkning på vores nervesystem og får os til at slappe af, opleve ro og balance samt restituere krop og psyke.

Etableret sundhedstilbud

Tilbudet har gennem flere år været en del af det etablerede sundhedstilbud til mænd i kommunalt regi i eksempelvis Faaborg-Midtfyn kommune og i Svendborg kommune.

Første forløb for mænd i Vendsyssel er godt igang og nu startes tilbudet også op for kvinder i Vendsyssel i regi af Foreningen Jordforbindelsen.

Kurset varer i 9 uger med en mødedag om ugen af tre timers varighed.

Kurset er udviklet ud fra den nyeste forskning og erfaringer om naturbaseret behandling.

Kurset bygger på en metode med fire søjler:

 1. Natur og naturoplevelser
 2. Spontanopmærksomhed
 3. Kropsbevidsthed
 4. Fællesskab, fortællinger og bålterapi

Er Rodfæste noget for dig?

Ja, hvis du har brug for at finde din vej ind i naturen for at…

 • Tjekke ud af hverdagens hamsterhjul
 • Få et åndehul og frirum
 • Styrke dit Rodfæste og personlige lederskab
 • Være en del af et fællesskab med andre kvinder

Vi forventer at du kan gå minimum 3 kilometer, og at du i udgangspunktet kan deltage til alle 9 møder.

Rodfæste er naturoplevelser og samvær i Vendsyssels smukke natur.

Få gang i kroppen, mere styrke og energi og oplevelser i naturen.

Sammen med vores instruktører med uddannelse i naturterapi, hvoraf minimum den ene har sundhedsbaggrund, vil du udforske og opleve naturen, bl.a. gennem fællesskab, kroppen, bål og opmærksomhedstræning.

Deltagerne kommer til at opleve naturens forunderlige verden og kommer til at mærke vores urinstinkter fra dengang, vi levede i og af naturen. De kommer til at mærke den tryghed og indre ro, som naturen kan give os, med referencer til jægersamler-kulturen og evolutionspsykologien.

Praktisk info og tilmelding

Kurset foregår i forskellige, særligt udvalgte naturområder i Vendsyssel.
Præcise mødesteder kommunikeres direkte til deltagerne.

Rodfæste – naturterapi for kvinder i Vendsyssel er finansieret af TrygFonden og er dermed gratis for deltagerne.

Vi mødes 9 mandag i træk fra den 19. april. Alle dage fra 17.00 til 20.00.
Datoerne er som følger:

 • 19. april – Spejderskoven / Fjelsted
 • 26. april – Offentliggøres senere
 • 3. maj – Offentliggøres senere
 • 10. maj – Offentliggøres senere
 • 17. maj – Offentliggøres senere
 • 24. maj – Offentliggøres senere
 • 31. maj – Offentliggøres senere
 • 7. juni – Offentliggøres senere
 • 14. juni – Offentliggøres senere

Klik her for tilmelding.

Kontakt Foreningen Jordforbindelsen for yderligere information på kontakt@foreningenjordforbindelsen.dk

Navigation

Støt os

 • Du kan overføre til foreningens konto i Nordjyske Bank:

 • Registreringsnummer: 7370

 • Kontonummer: 1566173

 • CVR: 39892588

 • MobilePay: 210600


Webbureauet ITTP