Tag: Grøn omsorg

Nordjyder kan vinde Landdistriktsprisen 2021

Når Landdistriktsprisen mandag 11. oktober uddeles af indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek, kan det blive med en nordjysk vinder.
Foreningen Jordforbindelsen er udvalgt som en af fem finalister.

Foreningen Jordforbindelsen har siden etableringen i 2018 tilrettelagt en række forskellige aktiviteter i Vendsyssel.
30 frivillige ildsjæle er i dag tilknyttet foreningen, hvor de gennemfører så forskellige tilbud som pårørendegrupper, naturhåndværk, dyreassisterede aktiviteter og naturterapi. Fælles for alle tilbud er en uformel og imødekommende ramme med fokus på naturen.

Og måske bliver det netop Foreningen Jordforbindelsen, der løber med første-, anden- eller tredjepræmien, når indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek udpeger vinderen af Landdistriktsprisen 2021 mandag den 11. oktober på Landdistriktskonferencen.

”Flere års centralisering har været hård mod landdistrikterne og skabt en række udfordringer. Derfor bør vi alle være glade for de ildsjæle og fællesskaber, der vedholdende arbejder for at bevare og udvikle deres lokalsamfund. Det er dem, som tager ansvar, og som insisterer på at præge udviklingen dér, hvor de bor. Og det er dem, jeg glæder mig til at hylde med dette års landdistriktspris,” siger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek.

Finalisterne til Landdistriktsprisen 2021 er vurderet på baggrund af følgende kriterier:

 • Medvirker til at understøtte stærkere lokalsamfund.
 • Medvirker til at øge velfærden, udvikle servicetilbud og styrke aktiviteter i lokalsamfundet.
 • Kan være til inspiration for andre lokalsamfund rundt om i landet.

– Alt for mange medmennesker er i dag så pressede, at det desværre ofte resulterer i stress, depression og angst. I Foreningen Jordforbindelsen hjælper vi mennesker til en mindre stresset hverdag i trygge interessefællesskaber, siger Carsten Hjerresen, formand i Foreningen Jordforbindelsen, og fortsætter:

– Alle forløb er gratis og anonyme for deltagerne. Det giver alle mulighed for at deltage uafhængig af økonomisk råderum og evt. utryghed i forhold til tabubelagte problemstillinger. Foreningens aktiviteter og drift finansieres af støtte fra forskellige fonde og puljer, der heldigvis viser stor velvilje og opbakning.

Er du interesseret i at deltage, være frivillig, komme i praktik eller støtte foreningen, kan du læse mere på www.foreningenjordforbindelsen.dk.

For yderligere information kontakt venligst Carsten Hjerresen, formand i Foreningen Jordforbindelsen, tlf. 21 29 82 24, mail: formand@foreningenjordforbindelsen.dk

Pressemeddelelse fra Indenrigs- og Boligministeriet

Naturterapi i Vendsyssel - Vildmandskursus, Rodfæste og En god start

En god start – med Home-Start

Ny donation fra Friluftsrådet hjælper sårbare familier fra Home-Start Hjørring til nye oplevelser i naturen via projektet “En god start”.

Home-Start Hjørring og Foreningen Jordforbindelsen har gennem længere tid deltaget i et tværorganisatorisk samarbejde blandt sociale organisationer i Hjørring.
Med donationen fra Friluftsrådet bliver et nyt tilbud i samarbejde mellem Home-Start Hjørring og Foreningen Jordforbindelsen nu en realitet.

Natur – endnu et tilbud ved Home-Start

Home-Start tilbyder småbørnsfamilier regelmæssig støtte, praktisk hjælp og venskabelig kontakt. Støtten foregår hovedsagelig hjemme hos familien og har som formål at forebygge kriser og opbrud ved at sætte tidligt ind.

Home-Start støtter familier med mindst ét barn i førskolealderen, som oplever at de har problemer, som truer med at få deres hverdag til at vælte.

Familierne bliver tilbudt medmenneskelig, praktisk støtte, men ikke økonomisk hjælp – af frivillige, som besøger dem et par timer en gang om ugen så længe, familien har brug for det – ofte et halvt til et helt år.

– Vores familier har et stort behov for fællesskab med ligesindede. Ofte har familierne en oplevelse af, at være helt alene med netop deres problemstilling. Med “En god start” får vi mulighed for, at give familierne netop dette fællesskab. Oven i købet i en spændende ramme, fortæller Anni Melgaard, koordinator ved Home-Start Hjørring.

Naturterapi ved Foreningen Jordforbindelsen

Foreningen Jordforbindelsen har siden etableringen tilrettelagt er række forskellige tilbud i Vendsyssel. Primært tager disse tilbud udgangspunkt i Grøn Omsorg/Green Care.

– Mange unge og voksne er i dag udfordret af en stigende præstationskultur, og det resulterer desværre ofte i stress, depression og angst. I Foreningen Jordforbindelsen har vi, både inden og i forbindelse med COVID19, god erfaring med at hjælpe mennesker til en mindre stresset hverdag ved blandt andet at skabe fællesskaber i naturen, siger Carsten Hjerresen, formand i Foreningen Jordforbindelsen.
“En god start” tager udgangspunkt i forløbene Vildmandskursus og Rodfæste.

Er “En god start” noget for min familie?

Ja hvis familien er tilknyttet Home-Start Hjørring er dette en oplagt mulighed for et fællesskab i naturen.

Vi forventer at du kan gå minimum 3 kilometer, og at du i udgangspunktet kan deltage til alle 6 møder.

“En god start” er naturoplevelser og samvær i Vendsyssels smukke natur.

Få gang i kroppen, mere styrke og energi og oplevelser i naturen.

Sammen med to instruktører med uddannelse i naturterapi, hvoraf minimum den ene har sundhedsbaggrund, vil du udforske og opleve naturen, bl.a. gennem fællesskab, kroppen, bål og opmærksomhedstræning.

Deltagerne kommer til at opleve naturens forunderlige verden og kommer til at mærke vores urinstinkter fra dengang, vi levede i og af naturen. De kommer til at mærke den tryghed og indre ro, som naturen kan give os, med referencer til jægersamler-kulturen og evolutionspsykologien.

Se på Facebook, hvilke andre tilbud, der er tilgængelige netop nu.

Praktisk info og tilmelding

“En god start” foregår i forskellige, særligt udvalgte naturområder i Vendsyssel.
Præcise mødesteder kommunikeres direkte til deltagerne.

Vi mødes 6 onsdage i træk fra den 25. august. Alle dage fra 10.00 til 13.00.
Datoerne er som følger:

 • 25. august – Spejderskoven / Fjelsted
 • 1. september – Offentliggøres senere
 • 8. september – Offentliggøres senere
 • 15. september – Offentliggøres senere
 • 22. september – Offentliggøres senere
 • 29. september – Offentliggøres senere

Kontakt Anni Melgaard for Home-Start Hjørring for yderligere information og tilmelding.

Frist for tilmelding er torsdag 8. juli.

Projektet er finansieret af Friluftsrådet og det er dermed gratis for deltagerne.

For yderligere information kontakt

Anni Melgaard, koordinator i Home-Start Hjørring
Tlf: 60 16 75 79
Mail: hjoerring@home-start.dk

Carsten Hjerresen, formand i Foreningen Jordforbindelsen
Tlf: 21 29 82 24
Mail: formand@foreningenjordforbindelsen.dk  

Katrine Halskov Vangsted, fagansvarlig naturterapi i Foreningen Jordforbindelsen
Tlf: 24 44 36 27
Mail: katrine@foreningenjordforbindelsen.dk


Solnedgang den 26. januar 2021 ved Tornby Strand. Smukke sten med bølger i baggrunden.

Er du stresset? Eller er du bare sådan ”almindelig” presset?

Kirstine Andersen Indlæg skrevet af Kristine Andersen, Autoriseret Psykolog ved While We Walk

Er du stresset?

I 2017 angav 16,8 % af danskerne, at de oplevede symptomer på stress i hverdagen. Det tal steg til 24,6 % i 2020.

Gennem de senere år er stress blevet et begreb, som de fleste af os har stiftet beskedskab med på den ene eller anden måde. Vi bruger stress til at beskrive, at vi har travlt eller er pressede. Samtidig peger statistikkerne også på, at stress reelt set er blevet en folkesygdom, der kan få store konsekvenser for vores trivsel og helbred.

Det kan altså være utrolig vigtigt at skelne imellem ”almindelig” stress og ødelæggende stress.  

Hvad er stress?

Stress betegnes ikke som en sygdom men karakteriseres som en tilstand, hvor kroppen, hjernen og psyken reagerer på en belastning. Stress er den reaktion og det beredskab, du mobiliserer, hver gang du kommer i udfordrende situationer, der kræver tid, energi og opmærksomhed. Kort fortalt er stress altså en belastningstilstand – en ubalance – som både kan være psykisk og fysisk.

Belastningstilstanden opstår, når indre eller ydre krav overstiger dine ressourcer. Krav kan både være følelsesmæssige eller fysiske krav samt arbejdsmæssige krav eller krav i privatlivet. Dine ressourcer indebærer blandt andet tid, økonomi, fysisk og psykisk overskud, genetik og dine basale grundantagelser – dvs. måden, du ser tingene og verden på.

Den tid, du befinder dig i en stresset situation på, er afgørende for, om stress er godt eller dårligt for dig. I den forbindelse er det vigtigt at skelne mellem den kortvarige, akutte stress og den langvarige stresstilstand.

Kortvarig, akut stress (timer, dage)

Denne form for stress aktiveres, når vi kommer i en kortvarig, akut stress tilstand. Her hjælper stressen os til at yde en ekstra indsats både fysisk og psykisk, som for eksempel når vi fremlægger et stort projekt på arbejdet, når vi løber efter bussen, før en vigtig eksamen eller en jobsamtale samt når vi pludselig skal håndtere en printer, der er gået i stykker lige før aflevering af et vigtigt dokument.

Under en akut stressreaktion sættes kroppen øjeblikkeligt i alarmberedskab og gør klar til kamp eller flugt. I samme instans frigives adrenalin og kortisol – to typer af hormoner, der hjælper os til at præstere og yde optimalt i den aktuelle belastningssituation. Den kortvarige, akutte stress skærper vores sanser og hjælper os til at reagere og handle hensigtsmæssigt på situationen. I den forbindelse igangsættes en række stress-symptomer, eksempelvis øget puls, hjertebanken, koldsved, øget fokus og opmærksomhed. Disse symptomer kan virke ubehagelige, mens de står på, men når udfordringen er overstået, så aftager vores reaktioner, og vores krop og hjerne kan igen slappe af, restituere eller komme videre i dagens program. Dette er en helt normal måde at reagere på, som er ganske naturlig og ufarlig for os.

Kortvarig, akut stress er altså ikke en belastning, der er uhensigtsmæssig for dig, så længe der efterfølgende er plads til at restituere og genoprette balancen imellem krav og ressourcer.

Langvarig stress (uger, måneder, år)

Vedvarende og langvarig stress opstår, når de situationer eller begivenheder, der igangsætter en stresstilstand ikke forsvinder men derimod fortsætter i uger, måneder eller endda år. Dette kan eksempelvis være et stort arbejdspres, en skilsmisse, en flytning eller at være udsat for mobning.

Som nævnt ovenfor udskilles hormonerne adrenalin og kortisol i kroppen på os i forbindelse med en stresstilstand. Den gavnlige effekt af både adrenalin og kortisol gælder dog kun, når stressbelastningen er kortvarig. Når du har et forhøjet niveau af adrenalin og kortisol gennem længere tid, så stopper den gavnlige effekt, og dit immunforsvar svækkes. Dette øger blandt andet risikoen for åreforkalkning og blodpropper samt reducerer din evne til at huske og fokusere.

Kroppen udskiller normalt adrenalin og kortisol i passende mængder, men når der for en tid udskilles ekstraordinært meget adrenalin og kortisol, er det vigtigt, at det overskydende omdannes i hjernen ved for eksempel hvile, passende motion og pauser.

Når vores krop og hjerne ikke får lov at slappe af og restituere, så bliver det altså enormt ødelæggende, farligt og uhensigtsmæssigt for os, og vores evne til at vende tilbage til en normaltilstand bliver alvorlig nedsat. Dette har stor betydning for vores immunforsvar og vores generelle velbefindende, helbred og trivsel.

Undersøgelser viser desuden, at længerevarende stress kan medføre følgesygdomme såsom depression, angst, udbrændthed og hjerte-kar-sygdomme.

Årsager til stress

Som tidligere nævnt er stress ikke en sygdom men en tilstand. Stress kan dog føre til sygdom, hvis tilstanden ikke ændres i tide. Der er ofte en glidende overgang mellem at opleve kortvarige stress-symptomer til at være egentlig syg pga. længerevarende stress-symptomer.

Der er mange forskellige faktorer, der påvirker, om du kommer til at udvikle længerevarende stress. Det afhænger blandt andet af intensiteten af symptomerne og dine nuværende belastninger (både privat og på arbejde), muligheden for støtte og opbakning i dit sociale netværk, misbrug, dine mestringsstrategier og grundantagelser, genetiske sårbarheder, selvværd, din fysiske formåen, økonomi, personlighed, tab, tidligere og/eller nuværende traumatiske hændelse samt ulykker og sygdomme. 

Derudover spiller køn, etnicitet samt bredere kulturelle og samfundsmæssige forhold også en betydelig rolle. 

Kend dine stress symptomer

Stress kan resultere i mange forskellige symptomer og af forskellig intensitet. Nedenfor angives nogle af de mest typiske stress-symptomer. Hvis du har haft flere af nedenstående symptomer gennem længere tid, kan det være et tegn på, at du oplever uhensigtsmæssig stress.

Fysiske symptomer:

–          Hjertebanken

–          Hovedpine

–          Rysten på hænder

–          Svedeture

–          Svimmelhed

–          Trykken for brystet

–          Indre uro og/eller rastløshed

–          Smerter

–          Nedsat immunforsvar og hyppige infektioner

Psykiske symptomer:

–          Ulyst

–          Træthed og udmattelse

–          Koncentrationsbesvær

–          Nedsat fokus og opmærksomhed

–          Hukommelsesbesvær

–          Irritabilitet

–          Grådlabilitet

–          Lav selvfølelse

–          Nedsat humør

–          Nedsat humoristisk sans

–          Angst

–          Depression

Adfærdsmæssige symptomer:

–          Søvnproblemer

–          Hyperventilation

–          Manglende overblik

–          Mangel på engagement

–          Ubeslutsomhed

–          Vrede

–          Nedsat præstationsevne

–          Øget sygefravær

–          Øget brug af stimulanser (f.eks. kaffe, cigaretter, alkohol)

–          Trøstespisning

–          Mangel på appetit

Om Kristine Andersen

Kristine er selvstændig med klinik på Axeltorv i København.
Hun er uddannet psykolog fra Københavns Universitetet og godkendt autoriseret psykolog fra Dansk Psykolognævn.
Kristine har tidligere gennemført både en masteruddannelse i psykologisk coaching på The University of Sydney, Australien, og en uddannelse som naturterapeut.

Kristine har som psykolog arbejdet i privat praksis, på et tværfagligt smertecenter, i en akutafdeling og i en alarmcentral, på jobcentre i forskellige kommuner, med private sundhedsforsikringer samt hos anden aktør.
Email: kontakt@psykologandersen.dk
Hjemmeside: www.whilewewalk.dk

Om Foreningen Jordforbindelsen

Foreningen Jordforbindelsen tilrettelægger tilbud for voksne i Vendsyssel. Aktiviteterne foregår i naturen i Vendsyssel eller i egen bålhytte.
Er du stresset? Så har vi helt sikkert også et tilbud til dig.
Se de forskellige tilbud under “Aktiviteter” på www.foreningenjordforbindelsen.dk

Snit a little bittle, som eks. en jule-ting med lommekniv, vi snitter en nisse, et træ eller andet der passer ind i den kommende juletid.

Vinderne er fundet

Vinderne er fundet og sponsorerne er informeret. Derfor er vi nu igang med at informere de heldige vindere 🙂

Mange tak for de mange gode forslag til, hvor man bedst kan slappe af.
Vi ved at mange også slapper af med at snitte.
Derfor skulle vi i november have gennemført et snitteforløb med Friluftsvejleder Arne Andersen. Tanker var at man blandt andet kunne snitte et juletræ som ovenfor.
Desværre blev dette forpurret af nedlukningen af Nordjylland.

Men Arne kommer heldigvis på besøg igen. 🙂

Men tilbage til konkurrencen.

Fik du ikke set præsentationen af konkurrencen så har du chancen her.

Vores MobilePay konto er også stadig åben. Nummeret er 210600.

Vinderne er fundet, se her om du har vundet.

Vi svarer på vindernes kommentarer på vores facebook-side.
Heraf fremgår det også hvordan du modtager din præmie.

 Gevinst:Sponseret af:Vinder:
Litografi af Peter Max-JakobsenChris Horizon LabZanna Ibina Worsøe
½ times massageStressfri ZoneMaiken Jensen
½ times massageStressfri ZoneBritt Køster Larsen
House Nordic Bondi lanterneXL Byg Elling GruppenKasper Halskov Vangsted
Solcelle lanterneXL Byg Elling GruppenHeidi Hjermitslev
”Vi er natur” – bogViNaturRikke Camilla Smith Rosengaard
”Vi er natur” – bogViNaturBente Kjærsgård
”Vi er natur” – bogViNaturPer Hauge
”Historien om en mor” – bogDorthe StieperSarah Sønderholm Knudsen
Øko frilandskyllingDen Gode GårdGuro E. W. Andersen
Øko frilandskyllingDen Gode GårdKaren Winther Tjørnelund
Gavekort 500 krErdino Pizzaria BjergbyGitte Fristed
Puro Cover iPhone X PlusYousee Butik HjørringJim Terp
Puro Cover iPhone X PlusYousee Butik HjørringSusanne Bendix Thostrup
Puro Cover iPhone XRYousee Butik HjørringMette Telling
Puro Cover iPhone X/X2Yousee Butik HjørringMathilde Gade Skovbak
Puro Cover iPhone X/X2Yousee Butik HjørringJanne Kjærgaard
Puro Cover iPhone 6/6s/7/8Yousee Butik HjørringHelle Vestergaard Sørensen
Sand Cover iPhone 6s/7/8Yousee Butik HjørringJane Stagsted Hansen
Sand Cover iPhone 6s/7/8Yousee Butik HjørringHelene Lindkvist Gade
Sand Cover iPhone XYousee Butik HjørringLouise Bundgaard Pedersen
Sand Cover iPhone XYousee Butik HjørringPia Thomsen
Panzer iPhone Xs MaxYousee Butik HjørringMaria Nedergaard DrnDar
Rugbrøds Kit (m/ surdej fra 1968)AurionKarina Elmeskov Larsen
Giorgio Armani Si parfume 30 mlAnonym sponsorMalene Pilgaard Fanth-Jensen
Tapas-pakke for 2 personerOstemanden HirtshalsHenrik Holm Christensen
3 flasker Luli Appassite 2019SupervinPer Halskov
3 flasker Luli Appassite 2019SupervinChristina René Winther
2 stk Greenfees “Royal Golf Club”Nordic GolfersKristine Søndergaard Andersen
1 stk fredagsplatteFisk er godtVibeke Rosenkrantz Jørgensen
1 stk stjerneskudFisk er godtTom Stagsted
1 stk stjerneskudFisk er godtMajken Møller Rømer
1 stk Hoh’ee DufflebagWolf CamperHenny Lassen
1 stk Hoh’ee DufflebagWolf CamperKirsten Hjelm Thomsen

Foreningen Jordforbindelsen

www.foreningenjordforbindelsen.dk

www.facebook.com/foreningenjordforbindelsen

www.instagram.com/foreningenjordforbindelsen

Bankkonto: 7370 1566173
MobilePay: 210600
CVR: 39892588

kontakt@foreningenjordforbindelsen.dk

Alpaka walk and talk

Er det ikke bare en Lama?

Dette spørgsmål får vi ganske ofte. Og nej det er ikke bare en Lama. Det er en helt almindelig Alpaka. 🙂
De tilhører ganske vist begge to dyrefamilien Camelidae, i øvrigt lige som kameler og drommedarer. Men der ophører ligheden også.

Lamaer (Lama glama) tilhører slægten Lama og er en tæmmet variant af den vildtlevende Guanako (Lama guanicoe).
Lamaer er tæmmet primært med henblik på kød, mælk, trækkraft og på grund af deres mod og aggresivitet mod fjender (bruges som flokbeskyttelse af mindre husdyr).
Lamaer vejer op til 180 kg.

Alpakaer (Vicugna pacos) tilhører slægten Vicugna og er en tæmmet variant af den vildtlevende Vikunja (Vicugna vicugna).
Alpakaer er tæmmet primært på grund af deres fantastiske uld.
Alpakaer vejer op til 70 kg.
Så nej det er ikke bare en lama 🙂

Både Lama og Alpaka benyttes i dag som terapidyr, fordi de er rolige, nysgerrige og alligevel robuste.

Den sidste gren af slægtstræet er som nævnt kamelerne.
Her finder vi den to-puklede Kamel (Camelus bactrianus) og den en-puklede Dromedar (Camelus dromedarius).
Og nej det er heller ikke bare en lama 🙂

Vi har haft stor glæde af at gennemføre vores “Walk and talk med alpaka”. De er blevet gennemført i samarbejde med Alpacas of Fredly.

Vil du vide mere om fremtidigere forløb kan du følge med på vores side på facebook eller her på siden på vores kalender.

Deltagerne har været meget tilfredse med dette tilbud og vi har fået fine tilbagemeldinger fra tidligere deltagere.

Tilbagemelding fra Mand, 60 år:

Min næste “hund” skal vist være en Alpaka eller tre, sikke et herlig fantastisk dyr.
Jeg fik et opslag på min Facebook side om noget som hed walk and talk, jeg kikkede lidt nærmere på det og syntes det så spændende ud.

Jeg meldte mig til og var heldig at komme med.
Uvidende om hvad det gik ud på og total uvidende om en alpakas natur, begyndte tankerne
– mon man skulle være i god form?
– hvor langt skulle vi gå?
– skal man have godbider med osv.?
Jeg havde forpligtet mig til walk and talk, jeg mødte spændt op den første torsdag i herlig solskinds vejr, her var Lise fra Alpacas of Fredly med vogntog allerede ankommet.

Jeg fik hilst på de andre deltager og var nu klar til vi kunne starte.
Vi måtte vente lidt længere fordi Lise lige skulle sætte os lidt ind i en alpakas natur. Efter en grundig instruktion blev bagsmækken endelig slået ned og med lidt overtalelse kom de så ud af traileren.
Man kunne ikke lade være med at trække lidt skævt på smilebåndet. For som de stod der og kikkede rundt, så det ud som om de var gået forkert.
Det gjorde de i nogle minutter, og nu da de alligevel var landet her kunne de jo lige så godt begynde at æde.
Nu var vi så klar til at komme afsted. Men jeg skal da lige love for min nervøsitet, om jeg kunne følge med sådan en alpaka blev gjort til skamme. Jeg tror ikke vi på noget tidspunkt kom over 2 km/t.

Jeg vil sige to skridt frem og et tilbage giver god mening med en alpaka. Vi morede os en del over deres natur og adfærd, jeg vil sige det sådan “hyggen” spredte sig i skoven.
Efter turen rundt i skoven, samlede vi os rundt om bålet til en snak og en kop kaffe for at lære hinanden lidt bedre at kende. Jeg var solgt – jeg kunne ikke få min nye kammerat ud af hovedet.

Jeg glædede mig til næste torsdag allerede på vejen hjem.
De næste torsdage kom bare flyvende forbi og pludselig var vi færdige med walk and talk og det er jo lidt trist nu hvor man var begynde at føle sig som en del af flokken.

Jeg tror ikke det var sidste gang jeg tager på sådan en tur.
Jeg takker Lise og mine meddeltagere og Foreningen Jordforbindelsen for nogle dejlige og uforglemmelige torsdage.


Tilbagemelding fra Mand 44 år:

Den første tanke, da jeg blev præsenteret for idéen om, at jeg over fire torsdage skulle ud at gå med en Alpaca i selskab med fire mænd, var, at det virkede lidt for langhåret.
Jeg var skeptisk, men også meget nysgerrig!
Alpacaer er nogle enormt charmerende dyr, og hvad kunne der ske ved, at jeg kastede mig ud i det?
Mine tanker blev gjort til skamme.
Ja, det var grænseoverskridende at stå med sin egen Alpaka.
Ja, det var grænseoverskridende at stå sammen med tre andre mænd, som jeg ikke kendte.
Og ja, det blev en fantastisk oplevelse!
Forbindelsen mellem mig og Alpakaen skulle skabes, og dét tvang mig til at være nærværende, lyttende, tålmodig, observerende, positiv og empatisk. Det var MIN opgave at få Alpakaen til at følge mig, og det var tydeligt at mærke, at den kunne mærke én!Det var en rigtig god øvelse, hvor jeg i to timer blev tvunget til ikke at tænke på andet end mig selv og min Alpaka. Jeg blev en del af et fællesskab, hvor jeg og de andre deltagere faldt i snak med hinanden om løst og fast på turen rundt, og snakken fortsatte omkring bålet efter gåturen. 
Jeg oplevede også, hvordan mit humør blev positivt påvirket af at være i selskab med Alpakaen.
Det er svært at sætte ord på det. Måske handler det faktisk bare om, at jeg blev mindet om, at jeg er min egen leder, og hvis ikke jeg kan lede andre, hvordan skal jeg så kunne lede mig selv?
Min relation til Alpakaen mindede mig om det, og det gav mig en stor portion tro på mig selv, for jeg var faktisk i stand til at lede ham rundt på stierne!
Det har været nogle gode oplevelser, som jeg varmt kan anbefale andre at prøve.

To Do listen i bålhytten ved Foreningen Jordforbindelsen

Endnu en tirsdag ved Pedellerne

Endnu en tirsdag ved Pedellerne, som er vores gruppe af uundværlige mænd og kvinder der forbedrer, reparerer og udvikler vores faciliteter. 

Som altid mødtes de kl 9, hvor bålet blev tændt og vandkedlen sat over.

Rundstykkerne var selvfølgelig medbragt.

Mens vandet blev varmet op blev dagens plan lagt.

Tidligere har vi brugt en pustestok når bålet har haft behov for lidt hjælp.

På grund af COVID19 kan vi ikke benytte en fælles pustestok. Den sidste tid har vi derfor ved behov, pustet med hele hovedet halvvejs inde i bålet.

Derfor var det oplagt at hver af deltagerne idag gik igang med at lave flere pustestokke.

Pustestok - så bålpasseren kan puste på bålet uden at miste sit pandehår.

Pustestok – så bålpasseren kan puste på bålet uden at miste sit pandehår.
Lavet af en udhulet hyldegren. Den kan efterfølgende udsmykkes med navn eller andre kunstfærdige udskæringer.

De laves af ældre grene fra hyldebær. De har nemlig en blød marv, der relativt enkelt han brændes ud.

Efterfølgende kan man vælge at udsmykke sin pustestok for at få sit helt eget kunstværk.

Det kan være med navn eller andre kunstfærdige udskæringer.

Udover det blev der arbejdet på “to-do” listen. 

Den består af alle de forskellig projektet, og underprojekter, som skal gennemføres.

Det laves af gamle træspån fra en tagkonstruktion.

På disse brændes med kolbe den enkelte opgave. På den måde har alle deltagere i de forskellige tilbud indblik i hvad der foregår i foreningen.
Når en opgave er fuldført bliver den hængt på “Historie-væggen”. Det vil sige at nye deltagere kan se tilbage på den udvikling der har været.

Undervejs i arbejdsdagen blev der selvfølgelig også tid til de medbragte rundstykker og flere kopper med te/kaffe.

Ved Pedellerne er der nemlig tid til både det sociale, det kreative og det håndværksmæssige.

Og alle har en plads og en opgave uanset håndværkserfaring.

Vil du vide mere?

Se mere om vores tilbud her på siden, samt på vores side på Facebook.

Du er også velkommen til at kontakte os på kontakt@foreningenjordforbindelsen.dk

Navigation

Støt os

 • Du kan overføre til foreningens konto i Nordjyske Bank:

 • Registreringsnummer: 7370

 • Kontonummer: 1566173

 • CVR: 39892588

 • MobilePay: 210600


Webbureauet ITTP