Hvorfor skal vi hjælpe sårbare voksne?

Får sårbare voksne tilstrækkelig hjælp?

Mange unge og voksne på og uden for arbejdsmarkedet er i dag udfordret af blandt andet præstationskulturen i samfundet. Dette resultere desværre ofte i korte eller lange perioder med udfordringer som stress, angst, depression eller lignende.
Dette får selvfølgelig store konsekvenser for såvel den enkelte som familie, omgangskreds og evt. arbejdsgiver. Dette ved vi i dag om mental sundhed (ref. WHO, Sundhedsstyrelsen og Stressforeningen):

 • WHO forudser at stress og depression vil blive en af de største sygdomsfaktorer i 2020.
 • 430.000 danskere oplever symptomer på alvorlig stress hver dag.
 • 30.000 hospitalsindlæggelser i Danmark om året blandt andet pga. stress.
 • Hver femte, der bliver syg af stress, risikerer at miste sit job.
 • 3.000 personer bliver førtidspensionister hvert år pga. stress.
 • Ubehandlet stress forårsager over halvdelen af alle depressioner og angstlidelser.

De samfundsøkonomiske konsekvenser

 • 1,5 millioner ekstra fraværsdage om året pga. stress.
 • Sygefravær pga. arbejdsbetinget stress koster det danske samfund 27 mia. kr. årligt.
 • Stressrelaterede hjerte/kar sygdomme kostede allerede i 1992 det danske samfund ca. 900 millioner kr.

Så for at vende tilbage til indgangsspørgsmålet “Får sårbare voksne tilstrækkelig hjælp?” og supplere med spørgsmålet “Hvorfor skal vi som foreningen gøre noget ved det?”

Kort og godt fordi det etablerede offentlige tilbud til voksne desværre for ofte er utilstrækkeligt.

Eksempelvis kan det være vanskeligt at få en henvisning til psykolog,. Noget som ville kunne give mulighed for op til 12 samtaler med tilskud.
For at kvalificere til en sådan henvisning skal man kunne passe i en af følgende kategorier:
1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre
2. Trafik- og ulykkesofre
3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
4. Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
5. Pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
6. Pårørende ved dødsfald
7. Personer, der har forsøgt selvmord
8. Kvinder, der har fået foretaget provokeret abort efter 12.graviditetsuge
9. Personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
10. Personer med let til moderat depression (fra 18 år og opefter)
11. Personer med let til moderat angst/OCD (fra 18-38 år)

Disse vil med andre ord ikke kunne få en henvisning:

En voksen, som oplever stress pga. arbejdspres.
En voksen, som oplever stress pga. opsigelse.
En voksen, som oplever stress pga. samlivsbrud.
En voksen, som oplever stress pga. barn i mistrivsel i skole / skolevægring.
En voksen, som oplever stress pga. kamp med ”systemet” angående eget barn.
En voksen, som oplever stress pga. u-diagnosticeret udviklings-/opmærksomhedsforstyrrelse.
En voksen med en udviklings-/opmærksomhedsforstyrrelse.
En voksen på 39 år eller ældre, som oplever angst.
En voksen på 60+ år som oplever ensomhed ved at have mistet ægtefælle og/eller arbejde.

Med andre ord er der tale om voksne, der er sårbare, men alligevel ikke er inden for kriterierne til at få psykologhjælp med henvisning.
De frivillige i Foreningen Jordforbindelsen har alle egne erfaring med, at være personligt udfordret i forskellige sammenhænge.
Derfor vil de kunne tage udgangspunkt i egne erfaringer.

Se i kalenderen og på Facebook, hvilke tilbud, der er tilgængelige netop nu.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Navigation

Støt os

 • Du kan overføre til foreningens konto i Nordjyske Bank:

 • Registreringsnummer: 7370

 • Kontonummer: 1566173

 • CVR: 39892588

 • MobilePay: 210600


Webbureauet ITTP